Quy định mới về thời hạn trả lời thông báo kết quả thẩm định đơn nhãn hiệu của Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ
Thời hạn trả lời thông báo kết quả thẩm định đơn nhãn hiệu tại Mỹ sẽ rút ngắn xuống còn 03 tháng thay vì 06 tháng như trước đây. Quy định mới này áp dụng đối với những đơn nhãn hiệu có kết quả thẩm định từ ngày 03/12/2022, và có cơ sở nộp đơn là 1) nhãn hiệu đã được sử dụng tại Mỹ, 2) nhãn hiệu có ý định sử dụng tại Mỹ, 3) nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký hoặc 4) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tại quốc gia khác.

Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (USPTO) gần đây đã đưa ra quy định mới về thời hạn trả lời thông báo kết quả thẩm định đơn nhãn hiệu. 

Theo đó, kể từ ngày 03/12/2022, thời hạn để trả lời thông báo kết quả thẩm định đơn nhãn hiệu là 03 tháng kể từ ngày USPTO ra thông báo kết quả thẩm định thay vì 06 tháng như trước đây. Nếu cần thêm thời gian để trả lời, người nộp đơn được yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thêm một kỳ hạn 03 tháng với điều kiện yêu cầu gia hạn cần được nộp trước khi hết hạn của kỳ hạn trả lời đầu tiên cùng với phí gia hạn theo quy định.

USPTO đưa ra quy định mới này nhằm rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho nhãn hiệu tại Mỹ, tuy nhiên vẫn đảm bảo được tính linh hoạt đối với những đơn cần thêm thời gian để trả lời.

Quy định này áp dụng với những Đơn nhãn hiệu có kết quả thẩm định nội dung từ ngày 03/12/2022. Các đơn có thông báo kết quả thẩm định nội dung trước ngày 03/12/2022 vẫn áp dụng kỳ hạn trả lời thông báo là 06 tháng.

Đáng chú ý là quy định mới này cũng CHỈ áp đụng đối với những Đơn nhãn hiệu có cơ sở nộp đơn là nhãn hiệu đã được sử dụng tại Mỹ, nhãn hiệu có ý định sử dụng tại Mỹ, nhãn hiệu đã nộp đơn hoặc nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tại một quốc gia là thành viên của Công ước Paris hoặc của Thỏa ước về nhãn hiệu hàng hóa mà Mỹ và quốc gia đó là thành viên. Quy định này KHÔNG áp dụng với Đối với Đơn nhãn hiệu nộp qua Hệ thống Madrid có chỉ định Mỹ (Đơn quốc tế). Thời hạn trả lời thông báo kết quả thẩm định Đơn quốc tế vẫn là 06 tháng kể từ ngày USPTO gửi thông báo kết quả thẩm định cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Quy định mới về thời hạn trả lời này cũng sẽ được áp dụng đối với những yêu cầu liên quan đến nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký như sửa đổi tên/địa chỉ chủ sở hữu, chuyển nhượng, li xăng, gia hạn, hiệu lực,.… kể từ ngày 07/10/2023.

Tài liệu tham khảo:
https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act/new-response-deadline-applications

Vietthink News