Tư vấn các thủ tục liên quan đến làm việc, sinh sống tại Việt Nam
  • Thủ tục xin cấp Visa, gia hạn Visa, xin cấp lại Visa Việt Nam
  • Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
  • Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú, xin cấp lại thẻ tạm trú
  • Thủ tục xin giấy phép lao động (work permit), gia hạn, xin cấp lại giấy phép lao động
  • Thủ tục xin gia hạn, cấp mới Visa, thẻ tạm trú, thẻ thường trú
  • Thủ tục xin cấp đổi bằng lái xe cho người nước ngoài
  • Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế của người nước ngoài
  • Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam
  • Thủ tục đăng ký kết hôn với người Việt Nam
  • Thủ tục khiếu nại khi bị cơ quan có thẩm quyền cấm xuất cảnh