Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Nhiều ưu đãi mới cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Trong những năm gần đây, theo dòng chảy của cơ chế thị trường thì các doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ cũng đang chạy đua và ngày càng phát triển không ngừng. Nhằm tạo điều kiện cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như thúc đẩy sự phát triển cho các doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, ngày 1/2/2019 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP (“Nghị định 13/2019/NĐ-CP”) thay thế cho Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (“Nghị định 80/2007/NĐ-CP)” và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP.(Ảnh: Nguồn Internet)

Nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, đón đầu cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, Nghị định 13/2019/NĐ-CP cho phép các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng rất nhiều ưu đãi mới, cụ thể như sau:

Thứ nhất, ưu đãi về thuế, lệ phí trước bạ và tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 16 cũng quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngoài ra khoản 4 Điều 16 ghi nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Cùng với đó doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng sẽ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Khi đó Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ khi xác định diện tích đất được miễn, giảm cho mục đích khoa học và công nghệ. Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất và quản lý thuế.

Thứ hai, ưu đãi về vay vốn tín dụng

Điều 14 Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn như sau:

- Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có tài sản dùng để thế chấp được cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay;
- Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án khoa học và công nghệ khả thi được cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Thứ ba, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ

Theo Điều 16 Nghị định 13/2019/NĐ-CP doanh nghiệp khoa học và công nghệ được ưu tiên, không thu phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong trường hợp phát sinh chi phí mua nguyên vật liệu để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, doanh nghiệp chi trả các khoản chi phí phát sinh cho các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước.

Thứ tư, hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ

Điều 17 Nghị định 13/2019/NĐ-CP ghi nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tư cho cơ sở vật chất - kỹ thuật hoạt động giải mã công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại cho vay. Không những vậy, khi doanh nghiệp khoa học và công nghệ tự đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sau khi có kết quả được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, được cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ công nhận thì được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước; trường hợp kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh thì Nhà nước sẽ xem xét mua kết quả đó.

Nhìn chung, Nghị định 13/2019/NĐ-CP được ban hành đã tạo ra thêm nhiều điều kiện thuận lợi, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với sự phát triển của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đây cũng có thể coi là một sự thay đổi chính sách của Chính phủ để “đón sóng” Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực vào ngày 20/3/2019.

Vietthink News


Cập nhật: 22/02/2019
Lượt xem:1011