Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tăng cường hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Giải pháp “nâng tầm” Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29/03/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) (“Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT”), qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý trong tiến trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại DNNVV. Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT gồm 8 Điều, được xây dựng trên cơ sở: (i) Kế thừa quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV, đồng thời; (ii) Cụ thể hóa những điểm mới tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và Luật Hỗ trợ DNNVV về việc tăng cường hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.


(Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT:

Thứ nhất, về đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT, các đối tượng được hưởng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực gồm: (i) DNNVV và (ii) Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

Thứ hai, về các hoạt động hỗ trợ đào tạo
Cụ thể, tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT, các hoạt động hỗ trợ đào tạo được hỗ trợ áp dụng gồm: (i) Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu và tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; (ii) Tổ chức các chương trình đào tạo trực tuyến; đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng; (iii) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV.

Thứ ba, về mức hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước
Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT, Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh. Riêng đối với học viên thuộc các trường hợp: DNNVV có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do phụ nữ làm chủ thì Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% học phí khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu.
Ngoài ra, Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT còn tập trung hướng dẫn việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV,..
Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/05/2019.

Vietthink News.

Cập nhật: 02/05/2019
Lượt xem:853