VIETTHINK TUYỂN DỤNG: LUẬT SƯ TƯ VẤN [THÁNG 3.2019]
Để tăng cường đội ngũ luật sư nhằm đáp ứng yêu cầu tư vấn cho các tập đoàn, công ty đa quốc gia, Công ty Luật Vietthink cần tuyển bổ sung vị trí Luật sư tư vấn