TUYỂN DỤNG _ LUẬT SƯ TRANH TỤNG [THÁNG 12/2020]
Công ty Luật TNHH Vietthink trân trọng thông báo: Để tăng cường đội ngũ luật sư nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng, Công ty Luật Vietthink đang cần tuyển bổ sung vị trí Luật sư tranh tụng, cụ thể như sau: