Quay lại

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Những năm qua, hệ thống pháp luật Việt Nam không ngừng được hoàn thiện nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính - tư pháp và giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, các thủ tục hành chính - tư pháp hiện nay vẫn còn tương đối nhiều và được quy định rải rác trong hệ thống văn bản pháp luật do nhiều cơ quan ban hành tại các thời điểm khác nhau. Trên thực tế, khi phát sinh các công việc liên quan đến hành chính – tư pháp, người dân và doanh nghiệp không phải lúc nào cũng nắm được đầy đủ các điều kiện, quy trình, thủ tục và thành phần hồ sơ cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây sự lãng phí lớn về thời gian, tiền bạc và trong nhiều trường hợp có thể làm mất đi cơ hội.

Để giúp khách hàng thuận tiện và giảm thiểu chi phí trong việc giải quyết các công việc hành chính trong kinh donah và trong đời sống hàng ngày, Công ty Luật Vietthink đã cập nhật hệ thống các thủ tục hành chính và hướng dẫn chi tiết thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm: