Giám đốc - Lê Đình Vinh

Lê Đình Vinh

Tiến sỹ, Luật sư 
Giám đốc

Phó Giám đốc Thường trực - Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

Thạc sỹ, Luật sư
Phó Giám đốc Thường trực

Phó Giám đốc - Phạm Văn Phượng

Phạm Văn Phượng
Luật sư
Phó Giám đốc

Phó Giám đốc Dương Thị Vân Anh

Dương Thị Vân Anh
ThS., LS. Sở hữu trí tuệ,
Phó Giám đốc

Cao Thị Hòa

Cao Thị Hòa
Luật sư tư vấn

Hoàng Thụy Anh

Hoàng Thụy Anh

Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Đậu Quốc Dũng

Đậu Quốc Dũng

Luật sư tư vấn

Lê Đức Hiếu

Lê Đức Hiếu

Luật sư tư vấn

Bùi Minh Thúy

Bùi Minh Thúy

Luật sư tư vấn

Thái Thanh Thủy

Thái Thanh Thủy

Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Nguyễn Hoa Lê

Nguyễn Hoa Lê
Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Đinh Tiến Hoàng

Đinh Tiến Hoàng

Luật sư tư vấn

Lê Văn Tiến

Lê Văn Tiến
Luật sư tư vấn

NGUYỄN HẢI YẾN

Nguyễn Hải Yến

Luật sư tư vấn

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang
Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Phạm Thu Hương

Phạm Thu Hương
Trợ lý luật sư

Phạm Hồng Hạnh

Phạm Hồng Hạnh
Trợ lý luật sư

Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Thùy Dung
Trợ lý luật sư

NGÔ DIỆU LINH

Ngô Diệu Linh
Trợ lý luật sư

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure