Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tầm nhìn - Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Với quyết tâm theo đuổi những chuẩn mực nghề nghiệp, xây dựng giá trị thương hiệu bền vững theo tôn chỉ “Tất cả vì khách hàng”, Vietthink mong muốn trở thành một hãng luật uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh


Sứ mệnh của Vietthink là bảo đảm an toàn pháp lý, bảo vệ tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng trong các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư.

Các giá trị cốt lõi
    • Trung thực, chính trực, trách nhiệm
    • Khuyến khích khả năng sáng tạo và cống hiến của mỗi cá nhân
    • Chấp nhận và vượt qua mọi thử thách
    • Chinh phục khách hàng bằng chuẩn mực dịch vụ và chất lượng sản phẩm
    • Thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp cho cộng đồng

 
Cập nhật: 22/09/2021
Lượt xem:27232