Giám đốc - Lê Đình Vinh

Lê Đình Vinh

TS., LS., Giám đốc

Phó Giám đốc - Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

ThS., LS., Phó Giám đốc

Trần Thị Ngân

Trần Thị Ngân
Luật sư tư vấn

Tạ Anh Tuấn

Tạ Anh Tuấn
Luật sư tranh tụng

Dương Thị Vân Anh

Dương Thị Vân Anh
Luật sư sở hữu trí tuệ

Cao Thị Hòa

Cao Thị Hòa
Luật sư tư vấn

Thái Thanh Thủy

Thái Thanh Thủy

Luật sư sở hữu trí tuệ

Đậu Quốc Dũng

Đậu Quốc Dũng

Luật sư tư vấn

NGUYỄN HẢI YẾN

Nguyễn Hải Yến

Chuyên viên tư vấn

Đinh Tiến Hoàng

Đinh Tiến Hoàng

Luật sư tư vấn

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

Luật sư sở hữu trí tuệ

Đinh Trần Nhật Minh

Đinh Trần Nhật Minh

Luật sư tư vấn

Lương Ngọc Quang

Lương Ngọc Quang

Luật sư tư vấn

Phùng Thị Hương Giang

Phùng Thị Hương Giang
Luật sư tư vấn

Đào Đức Đại

ĐÀO ĐỨC ĐẠI

Luật sư tư vấn

Hoàng Thùy Linh

HOÀNG THÙY LINH

Luật sư tư vấn

Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Thị Linh
Trợ lý luật sư

Lê Văn Tiến

Lê Văn Tiến
Trợ lý luật sư

Bùi Thị Minh Thúy

Bùi Thị Minh Thúy
Trợ lý luật sư

Nguyễn Hoa Quỳnh

Nguyễn Hoa Quỳnh
Trợ lý luật sư

HOÀNG MẠNH CƯỜNG

Hoàng Mạnh Cường

Trợ lý luật sư

TRẦN THỊ HOÀI ANH

Trần Thị Hoài Anh

Trợ lý luật sư

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure