Giám đốc - Lê Đình Vinh

Lê Đình Vinh

TS., LS., Giám đốc

Phó Giám đốc - Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

ThS., LS., Phó Giám đốc

Trần Thị Ngân

Trần Thị Ngân
Luật sư tư vấn

Tạ Anh Tuấn

Tạ Anh Tuấn
Luật sư tranh tụng

Dương Thị Vân Anh

Dương Thị Vân Anh
Luật sư sở hữu trí tuệ

Cao Thị Hòa

Cao Thị Hòa
Luật sư tư vấn

Thái Thanh Thủy

Thái Thanh Thủy

Luật sư sở hữu trí tuệ

Đậu Quốc Dũng

Đậu Quốc Dũng

Luật sư tư vấn

NGUYỄN HẢI YẾN

Nguyễn Hải Yến

Chuyên viên tư vấn

Đinh Tiến Hoàng

Đinh Tiến Hoàng

Luật sư tư vấn

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

Luật sư sở hữu trí tuệ

Lê Đức Hiếu

Lê Đức Hiếu

Luật sư tư vấn

Bùi Minh Thúy

Bùi Minh Thúy

Luật sư tư vấn

Nguyễn Hoa Lê

Nguyễn Hoa Lê
Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Hoàng Thụy Anh

Hoàng Thụy Anh

Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Phạm Thu Hương

Phạm Thu Hương
Trợ lý luạt sư

Phạm Hồng Hạnh

Phạm Hồng Hạnh
Trợ lý luật sư

Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Thùy Dung
Trợ lý luật sư

NGÔ DIỆU LINH

Ngô Diệu Linh
Trợ lý luật sư

Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Thị Linh
Trợ lý luật sư

Lê Văn Tiến

Lê Văn Tiến
Trợ lý luật sư

Nguyễn Hoa Quỳnh

Nguyễn Hoa Quỳnh
Trợ lý luật sư

HOÀNG MẠNH CƯỜNG

Hoàng Mạnh Cường

Trợ lý luật sư

TRẦN THỊ HOÀI ANH

Trần Thị Hoài Anh

Trợ lý luật sư

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure