Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập xăng dầu, hóa chất, khí XNK - 009

THẨM QUYỀN

Chi Cục Hải Quan

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị làm thủ tục hải quan

Bước 2:

Chi cục Hải quan thực hiện: Kiểm tra hồ sơ (trường hợp có nghi vấn với chứng từ bản chụp, Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu); giám sát bơm và lấy mẫu để kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng nhập khẩu, tạm nhập; tính thuế, thu thuế; thông quan lô hàng

Bước 3:

Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế trước khi nhập khẩu vào sử dụng, bảo quản

CÁCH THỰC HIỆN

Thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

HỒ SƠ

 

 

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Thành phần:

1.   Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

2.   Hóa đơn thương mại

 3.   Hợp đồng mua hàng hóa nhập khẩu

4.   Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật

5.   Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu đối với xăng dầu

6.   Giấy đăng ký giám định lượng

7.   Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp

 8.   Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí hoặc văn bản có giá trị tương đương
 9.   Bản hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công Thương cấp

10. Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tổ chức

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Quyết định thông quan hàng hóa

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-    Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội

-    Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

-    Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

-    Thông tư 69/2016/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất, nhập khẩu; hàng hóa xuất, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

Cập nhật: 05/11/2021
Lượt xem:2834