Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Thủ tục xuất khẩu, tái xuất xăng dầu, hóa chất, khí XNK - 010

THẨM QUYỀN

Chi Cục Hải Quan

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị làm thủ tục hải quan

Bước 2:

Chi cục Hải quan thực hiện: Kiểm tra hồ sơ, lập Phiếu theo dõi và các thủ tục hành chính khác

Bước 3:

Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế đối với xăng dầu xuất khẩu, xăng dầu tái xuất nhưng thực sử dụng trong nội địa

CÁCH THỰC HIỆN

Thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

HỒ SƠ

 

 

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Thành phần:

1.   Tờ khai hàng hóa xuất khẩu

 2.   Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
 3.   Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí hoặc văn bản có giá trị tương đương
 4.  Chứng thư giám định lượng

5.   Hóa đơn thương mại

 6.   Văn bản nêu rõ nguồn gốc xăng dầu, khí xuất khẩu

7.   Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương về đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

8.   Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu

9.   Bản hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công Thương cấp

10.  Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu

11.  Hợp đồng bán hàng, phụ lục hợp đồng (nếu có) (áp dụng cho thủ tục tái xuất) 

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tổ chức

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Quyết định thông quan hàng hóa

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-    Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội

-    Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

-    Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế Xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, Xuất khẩu

-    Thông tư 69/2016/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất, nhập khẩu; hàng hóa xuất, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

Cập nhật: 05/11/2021
Lượt xem:2893