Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân - DN 005

THẨM QUYỀN

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

 

Bước 2:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhận giấy hẹn trả kết quả;

 

Bước 3:

Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý, xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần thiết), hoàn tất kết quả;

 

Bước 4:

Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ

CÁCH THỰC HIỆN

Nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

HỒ SƠ

 

 

Số lượng:

1 bộ hồ sơ

 

Thành phần:

1.    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 

 

2.   Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân:Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế tương đương còn hiệu lực đối với người nước ngoài      

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

03 ngày làm việc

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Cá nhân, tổ chức trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận Đăng kí doanh nghiệp

 

Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-       Luật Doanh nghiệp 2014

 

-       Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

 

-       Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

 

-       hông tư số 176/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

 

-       Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Cập nhật: 14/04/2017
Lượt xem:1228