Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Thủ tục tố tụng trọng tài

  • Thủ tục chỉ định, thay đổi Trọng tài viên.
  • Thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
  • Thủ tục hủy phán quyết trọng tài.
  • Thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài.
  • Thủ tục thu thập chứng cứ.
  • Thủ tục triệu tập người làm chứng.
  • Thủ tục đăng ký phán quyết trọng tài.
Cập nhật: 07/07/2017
Lượt xem:2956