Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực: Tháo gỡ vướng mắc đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 15/10/2018, Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH 2014 và Luật ATVSLĐ 2015 về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Nghị Định 143”). Kể từ ngày 01/01/2018, mặc dù Luật BHXH 2014, Luật ATVSLĐ 2015 đã mở rộng đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“NLĐ nước ngoài”), tuy nhiên do chưa có văn bản hướng dẫn nên trên thực tế, không chỉ doanh nghiệp, NLĐ nước ngoài mà ngay cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Do đó, việc ban hành Nghị Định 143 có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ vướng mắc trong việc đóng BHXH nói trên, qua đó đảm bảo được quyền lợi ích hợp pháp của cho NLĐ nước ngoài và là cơ sở để thực hiện các Hiệp định song phương và đa phương về BHXH mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

 
(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Nghị Định 143 có một số nội dung đáng chú ý sau:
Thứ nhất, về đối tượng áp dụng: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị Định 143, NLĐ nước ngoài sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nếu đáp ứng các điều kiện:
(i) Có Giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; và
(ii) Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn/hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Mặc dù vậy, để phù hợp với thực tiễn tại các doanh nghiệp, Nghị Định 143 đã loại trừ việc tham gia BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài nếu thuộc trường hợp:
(i) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
(ii) Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại BLLĐ 2012.

Thứ hai, Nghị Định 143 hướng dẫn về mức đóng, mức tiền lương tháng đóng BHXH: Theo hướng dẫn tại Điều 5 Nghị Định 143, NLĐ nước ngoài sẽ thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. Trong đó, Người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) hàng tháng có trách nhiệm đóng BHXH trên quỹ tiền lương của NLĐ nước ngoài với mức đóng cụ thể sau:
+ Quỹ ốm đau và thai sản (3%);
+ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (0,5%);
+ Từ ngày 01/01/ 2022 quỹ hưu trí và tử tuất (14%).

Riêng đối với NLĐ nước ngoài, kể từ ngày 01/01/2022 sẽ thực hiện việc đóng BHXH bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thứ ba, Nghị Định 143 hướng dẫn việc đóng BHXH bắt buộc trong trường hợp NLĐ nước ngoài giao kết hợp đồng lao động với nhiều NSDLĐ Theo đó, trong trường hợp NLĐ nước ngoài giao kết Hợp đồng lao động với nhiều NSDLĐ và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì NLĐ nước ngoài và NSDLĐ chỉ đóng BHXH đối với Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng đối với quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì NSDLĐ sẽ phải đóng theo từng Hợp đồng lao động đã giao kết với NLĐ nước ngoài.

Bên cạnh đó, Nghị Định 143 cũng đã hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng chế độ BHXH một lần, quy định về trường hợp NLĐ nước ngoài đang hưởng lương lưu,..

Nghị Định 143 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

Vietthink News
Cập nhật: 31/10/2018
Lượt xem:2508