Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn thủ tục đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

  • Tư vấn các thủ tục pháp lý ban đầu cho Việt kiều, người nước ngoài khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như: tư vấn pháp lý thành lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp và tư vấn mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như lập dự án đầu tư, quản trị điều hành doanh nghiệp, tuyển dụng lao động, tuân thủ pháp luật thuế Việt Nam và các vấn đề phát sinh khi tham gia ký kết các hợp đồng trong quá trình kinh doanh
  • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy phép xây dựng, giấy phép quảng cáo, các giấy phép trong hoạt động giải trí, giáo dục
  • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác trong quá trình giao dịch, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và đối tác Việt Nam.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:3176