Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Chính sách hỗ trợ tài chính cho Start up Việt thêm động lực phát triển

Ngày 10/5/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP (“Nghị định 39/2019/NĐ-CP”) về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 
Nghị định quy định cụ thể các hoạt động của Quỹ gồm: Cho vay, tài trợ, hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro; quản lý tài chính.....


(Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Nghị định 39/2019/NĐ-CP có một số nội dung nổi bật, đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (Start up) được vay vốn từ Quỹ với điều kiện: (1) Phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật; (2) Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; (3) Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định.

Thứ hai, lãi suất cho vay trực tiếp đối với DNNVV bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Thứ ba, hạn mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá bảy (07) năm.

Thứ tư, DNNVV có thể được tài trợ tối đa 01 tỷ đồng cho các hạng mục đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của DNNVV khi đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định tại Nghị định. 
Nhìn chung, sự ra đời của Nghị định 39/2019/NĐ-CP  là một cầu nối quan trọng giúp DNNVV đến gần hơn với nguồn vốn tín dụng, tạo động lực cần thiết cho doanh nghiệp phát triển, gia tăng tính cạnh tranh. 
Nghị định 39/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019.

Quỹ Phát triển DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.
Vietthink News.

Cập nhật: 30/05/2019
Lượt xem:1060