TS. LS Lê Đình Vinh tham gia Toạ đàm mô hình PPP trong xây dựng và vận hành Dự án xử lý nước thải và chất thải rắn tại Việt Nam do VIAC, VCCI và USAID tổ chức
Toạ đàm “Mô hình hợp tác công – tư trong xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn tại Việt Nam” do VIAC phối hợp với VCCI, USAID tổ chức ngày 05/7/2022 tại Toà tháp VCCI, Hà Nội. Đây là sự kiện thứ ba nối tiếp chuỗi toạ đàm về góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách và quy định pháp luật liên quan đến phương thức hợp...