Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao quy định tại Nghị định 10/2024/NĐ-CP

Nghị định số 10/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định về khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 25/3/2024.

Nghị định này quy định nhiều chính sách ưu đãi nổi bật nhằm hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao, có thể kể đến như: Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao; Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật;… Cụ thể như sau: 

Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu công nghệ cao

Điều 12 Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định: “Khu công nghệ cao là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi đầu tư áp dụng với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Mức ưu đãi, hỗ trợ cụ thể đối với dự án đầu tư, các hoạt động trong khu công nghệ cao sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đất đai, tín dụng và pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, theo khoản 4 Điều này, các dự án đầu tư và các hoạt động tại khu công nghệ cao được ưu tiên tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động; chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; chương trình hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ vốn vay và các chương trình hỗ trợ khác của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.


(Nguồn: Vietthink)

Về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật

Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật được quy định tại Điều 13 Nghị định, theo đó, các tổ chức, cá nhân có đủ kinh nghiệm, năng lực được Nhà nước khuyến khích tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, bao gồm: 
  • đầu tư xây dựng và kinh doanh toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao; hoặc 
  • đầu tư xây dựng và kinh doanh một phần hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao.
Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng sẽ được hưởng ưu đãi về miễn tiền thuê đất, tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả theo quy định về thu tiền thuê đất trong khu công nghệ cao.

Bên cạnh đó, các dự án này cũng được ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, thực hiện hình thức huy động vốn hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và hoạt động khác của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, Ban quản lý khu công nghệ cao và cơ quan liên quan có trách nhiệm ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chủ đầu tư hạ tầng và dự án đầu tư trong khu vực dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng. 

Ngoài những ưu đãi quy định trên, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao còn được hưởng các mức ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai và pháp luật có liên quan; được ưu tiên tham gia đề án, chương trình, dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh và chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ đầu tư, để thu hút các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao.

Nguyễn Khánh Ly – Công ty Luật TNHH Vietthink

Cập nhật: 07/03/2024
Lượt xem:835