Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

CƠ QUAN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (SHTT) cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng nặng nề đó. Hầu hết các cơ quan SHTT trên toàn thế giới đã kịp thời, chủ động thay đổi kế hoạch làm viêc cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế tại địa phương và bối cảnh chung của toàn cầu. Tạm thời đóng cửa trụ sở làm việc có thời hạn hoặc không có thời hạn, làm việc tại nhà, họp online, giải đáp qua thư điện tử thay bằng điện thoại, nộp đơn điện tử, nộp đơn qua email, gia hạn cho các trường hợp đến hạn trong giai đoạn cao điểm của dịch…là các biện pháp được các cơ quan SHTT trên toàn thế giới ưu tiên áp dụng.

Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) trong khuôn khổ quy định của luật CARES (Coronavirus Aids, Relief, Economic Security Acts) mới ban hành đã cho phép gia hạn 30 ngày tính từ ngày hết hạn đối với các trường hợp có ngày hết hạn từ  27/3/2020 đến 30/4/2020 theo quy định của Luật Nhãn hiệu, bao gồm trả lời kết quả thẩm định nội dung, nộp tuyên bố sử dung hoặc yêu cầu gia hạn nộp tuyên bố sử dung, phản đối hoăc yêu cầu gia hạn phản đối, nộp tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, gia hạn hiệu lực nhãn hiệu, chuyển đổi đơn quốc tế sang đơn quốc gia.

Cơ quan SHTT Singapore (IPOS) tuyên bố các biện pháp mới liên quan đến phòng chống dịch Covid -19 như đóng cửa trụ sở làm việc từ 7/4, nhân viên làm việc tại nhà. Các trường hợp đến hạn vào khoảng thời gian từ 7/4 đến hết ngày 7/5 sẽ được ân hạn đến ngày 8/5. Tất cả các cuộc hẹn sẽ được thực hiện bằng điện thoại hoặc email.

Cơ quan SHTT Hồng Kông (IPD) vẫn duy trì các hoạt động cơ bản như nộp đơn điện tử, các công việc đặc biệt sẽ hoãn đến ngày 19/4.

Cơ quan SHTT Nhật bản (JPO) đóng cửa thư viện SHTT từ ngày 8/4 đến khi có thông báo mới. Thư viện IP là thư viện chuyên trách duy nhất về các dữ liệu quyền SHTT của Nhật bản.

  

Cơ quan SHTT Hungary: từ ngày 10/4 sẽ không cũng cấp dịch vụ bằng điện thoại, tất cả các thông tin đều được yêu cầu gửi và trả lời qua email.

Cơ quan SHTT Italia (UIBM) có quy định đình chỉ hoạt động dài nhất đến ngày 15/5 cho phù hợp với kế hoạch đối phó với dịch Covid -19 của Chính phủ, thay thế thông báo đình chỉ đến ngày 15/4 trước đó. Nhân viên vẫn làm việc từ xa như bình thường.

Cơ quan SHTT Châu Âu (EUIPO) quy định tất cả các trường hợp hết hạn từ  9/3 đến hết 30/4 đều được gia hạn đến ngày 1/5 bao gồm việc nộp phí, chứng minh quyền ưu tiên, thời hạn phản đối, gia hạn, khiếu nại, chuyển đổi và trì hoãn công bố đối với các đơn KDCN.

Cơ quan SHTT thế giới (WIPO) vẫn duy trì các hoạt động về SHTT. Nhân viện làm việc từ xa là ưu tiên hàng đầu. Giống như các Cơ quan SHTT khác, WIPO cũng hạn chế tới mức tối thiểu việc hoạt động của các văn phòng chi nhánh của WIPO trên toàn thế giới kể cả trụ sở ở Geneva, Thụy sỹ. Mặc dù vậy, tất cả các công việc theo Nghị định hợp tác sáng chế (Patent Cooperation Treaty), Nghị định thư Madrid đăng ký nhãn hiệu quốc tế (Madrid System), hệ thống La-hay đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (Hague System), hệ thống Lisbon đăng ký quốc tế chỉ dẫn địa lý (Lisbon System), Trung tâm Trọng tài và Hòa giải (AMC) và các hoạt động hành chính liên quan đến SHTT vẫn hoạt động như bình thường nhưng theo mô hình làm việc từ xa.

Cơ quan SHTT Hàn Quốc (KIPO) chủ tọa cuộc họp về SHTT từ xa để bàn về “Mô hình cách ly Covid-19 của Hàn Quốc”. Cuộc họp được diễn ra vào ngày 6/4 bao gồm sự tham gia của 16 cơ quan SHTT lớn trên toàn thế giới bao gồm Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ, Trung Quốc, Nhật bản, Ân độ và nhiều nước châu Châu. Đại diện KIPO tuyên bố sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm ứng phó thành công trong lĩnh vực SHTT với cộng đồng quốc tế.

Cơ quan SHTT Trung Quốc (CNIPA) thông báo ngay từ khi dịch mới bùng phát ở Trung Quốc, CNIPA đã có những biện pháp kịp thời và đã ra Thông báo thời gian ân hạn cho các đối tượng SHTT để  đảm bảo quyền lợi đối với các chủ sở hữu tài sản SHTT. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự bùng phát của dịch Covid-19 và đến nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ở quốc gia này, công việc và cuộc sống bình thường của người dân đang hồi phục nhanh chóng. Trung Quốc cũng đã tham gia cuộc họp từ xa với WIPO, KIPO và rất nhiều quốc gia khác ngày 6/4 để chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch trong lĩnh vực SHTT. Phía Trung Quốc khẳng định sẵn sàng chia sẻ với các quốc gia khác các phương pháp hữu ích trong lĩnh vực SHTT chống lại đại dịch và tăng cường hợp tác SHTT quốc tế để cùng chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Ngoài ra, CNIPA cũng đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và ưu tiên đối với các đơn đăng ký sáng chế và đăng ký nhãn hiệu liên quan đến việc ngăn chặn và kiểm soát Covid-19.

Cục SHTT Việt Nam (IPVN) căn cứ vào tình hình thực tế, từ ngày 13/4/2020 đã khôi phục việc nhận đơn đăng ký SHCN nộp trực tuyến và gửi qua bưu điện đến trụ sở của Cục (số 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), cùng với các Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng trong khi đó vẫn tiếp tục tạm dừng việc giao dịch trực tiếp với người nộp đơn tại trụ sở cơ quan Cục và các Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng cho đến khi có thông báo khác.

Tài liệu tham khảo: 
http://english.sipo.gov.cn/news/officialinformation/1147392.htm
https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/coronavirus-ip-registrations-disputes-europe
https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/ip-offices-implement-measures-in-wake-of-coronavirus-crisis
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Notice-CARES-Act.pdf
http://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/ve-viec-nhan-on-ang-ky-shcn-nop-truc-tuyen-va-gui-qua-buu-ien-en-tru-so-cuc-so-huu-tri-tue

Vietthink News


Cập nhật: 17/04/2020
Lượt xem:635