Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Ngày 02/6/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức giảm trừ đối với cá nhân nộp thuế TNCN là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm) – tăng 02 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng- tăng 0,8 triệu đồng/tháng so với quy định cũ. Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 cũng quy định, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh theo quy định cũ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020. 

Với mức giảm trừ mới, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ nâng lên là 11 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc); 15,4 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) và 19,8 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 quy định: “Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo”. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng từ thời điểm Luật số 26 có hiệu lực thi hành (từ 1/7/2013) đến hết tháng 9/2019 tăng 19,65%; đến hết tháng 12/2019 tăng 23,2%. 


 
Nguồn ảnh: Internet

Và trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước dịch bệnh Covid-19, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh nêu trên là cần thiết, kịp thời và hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, quy định áp dụng mức giảm trừ mới cho kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2020 sẽ đảm bảo tính cập nhật của chính sách, kịp thời giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; góp phần giảm bớt phần nào khó khăn cho người nộp thuế, nhất là nhóm người nộp thuế ở bậc thấp; tạo động lực khuyến khích lao động, đồng thời, kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Theo đó, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ mới này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Vietthink News.
Cập nhật: 22/06/2020
Lượt xem:1409