Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động sẽ được thỏa thuận lãi suất với Ngân hàng nhận ký quỹ

Ngày 11/12/2014, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 40/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính.


 


Cụ thể khi doanh nghiệp cho thuê lao động có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp cho thuê thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Về phía ngân hàng nhận ký quỹ sẽ phải có trách nhiệm phong tỏa toàn bộ số tiền ký quỹ và quản lý theo đúng các quy định của pháp luật hiện nay về ký quỹ. Ngân hàng  theo dõi việc sử dụng số tiền ký quỹ của doanh nghiệp và phải có thông báo cho doanh nghiệp trong trường hợp số dư tài khoản ký quỹ thấp hơn quy định. Nếu sau 30 ngày doanh nghiệp cho thuê lao động không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ thì ngân hàng có trách nhiệm báo cho Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội để có biện pháp xử lý.


Ngoài ra khi doanh nghiệp cho thuê lao động còn được ngân hàng nhận ký quỹ trả lãi cho số dư tiền gửi ký quỹ theo mức lãi suất do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định về lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Trên cơ sở thỏa thuận về lãi suất từ tiền ký quỹ được ghi trong hợp đồng ký quỹ giữa doanh nghiệp cho thuê và ngân hàng nhận ký quỹ, ngân hàng tính lãi cho số dư tiền gửi ký quỹ và trả cho doanh nghiệp cho thuê theo thỏa thuận. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.
(Phòng Tổng hợp VBPL)

Cập nhật: 03/10/2016
Lượt xem:2186