Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Hồ sơ, bệnh án điện tử sẽ được triển khai từ 1/3/2019

Từ ngày 1/3/2019, Bộ Y Tế sẽ triển khai các quy định thuộc Thông tư 46/2018/TT-BYT liên quan đến việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, bệnh viện thuộc Bộ Y Tế, góp phần rút ngắn thời gian khám và điều trị bệnh.
Hiên nay, xu hướng của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới là sử dụng những “hồ sơ, bệnh án điện tử”, nghĩa là mọi thông tin sức khỏe của người bệnh từ khi sinh ra đến khi mất đi đều được lưu giữ đầy đủ tại hệ thống quốc gia. Mô hình này sẽ giúp việc khám, chữa, điều trị bệnh được rút ngắn lại đồng thời giảm tải, tiết kiệm chi phí lưu trữ, quản lý cho các cơ sở y tế một cách hiệu quả, thức thời.
Theo Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, lộ trình thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2019 - 2023, các cơ sở khám, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định; các cơ sở khám, chữa bệnh khác căn cứ vào nhu cầu, năng lực thực tế để chuẩn bị các điều kiện cần thiết và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử khi đáp ứng yêu cầu theo quy định. Giai đoạn II từ năm 2024 - 2028, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.
Thông tư quy định việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Nguyên tắc thực hiện là mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu đó là phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy; phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử.

 
(Nguồn: Internet)

Trước khi thực hiện việc lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy, Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có văn bản thông báo với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) để đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại Mục 2, Chương II Luật An toàn thông tin mạng. Theo như quy định này, các cơ sở y tế được phép sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy khi đáp ứng các quy định tại Thông tư này. Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác theo quy định của Bộ Y tế./.
Vietthink News.

Cập nhật: 19/03/2019
Lượt xem:1110