Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Kể từ ngày 10/7/2018, hoạt động quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có nhiều thay đổi

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (“Nghị định 82/2018/NĐ-CP”) thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP (“Nghị định số 29/2008/NĐ-CP”). Trong bối cảnh hiện nay, khi các quy trình, thủ tục đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế (KCN, KKT), cơ chế ưu đãi đầu tư đã có nhiều điều chỉnh, thực tế xuất hiện các mô hình KCN mới thì việc ban hành Nghị định 82/2018/NĐ-CP là điều hết sức cần thiết.

Bên cạnh kế thừa các quy định trước đây tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định 82/2018/NĐ-CP đã có nhiều quy định mới nổi bật về quản lý KCN và KKT như sau:

Thứ nhất, Nghị định 82/2018/NĐ-CP bổ sung thêm các mô hình KCN mới như KCN sinh thái, KCN - đô thị - dịch vụ, KCN hỗ trợ.
Theo đó, Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP xác định KCN hỗ trợ là KCN chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; KCN sinh thái là KCN có các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội của các doanh nghiệp; KCN - đô thị - dịch vụ được xác định gồm các khu chức năng, trong đó: KCN là khu chức năng chính; khu đô thị - dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội cho khu công nghiệp, được đầu tư xây dựng để đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường của khu công nghiệp.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng các mô hình KCN tại nhiều quốc gia trên thế giới và thực tiễn phát triển thời gian qua tại Việt Nam, Nghị định 82/2018/NĐ-CP đã quy định chi tiết mục tiêu, chế độ ưu đãi, tiêu chí xác định và trình tự, thủ tục đăng ký chứng nhận,.. đối với KCN sinh thái, KCN - đô thị - dịch vụ, KCN hỗ trợ tại Mục 1, Mục 2, Mục 3 và Mục 4 Chương IV.

Thứ hai, Nghị định 82/2018/NĐ-CP đã điều chỉnh điều kiện bổ sung KCN mới, KCN mở rộng vào quy hoạch phát triển KCN.
Theo đó, để đảm bảo phù hợp với thực tế và tạo sự linh hoạt trong việc áp dụng tại các địa phương, Điều 5 Nghị định 82/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm 02 trường hợp đặc thù cho phép không áp dụng điều kiện tỷ lệ lấp đầy 60%, gồm trường hợp điều chỉnh, thay đổi vị trí quy hoạch KCN đã nằm trong quy hoạch phát triển KCN nhưng không làm tăng diện tích KCN đó; và trường hợp điều chỉnh quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn nhưng không làm tăng tổng diện tích đất quy hoạch KCN của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ ba, Nghị định 82/2018/NĐ-CP đã bổ sung quy định mới về điều chỉnh giảm diện tích, đưa KCN ra khỏi quy hoạch. Các quy định chi tiết về căn cứ điều chỉnh, hồ sơ, trình tự thủ tục và nội dung thẩm định được ghi nhận tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định 82/2018/NĐ-CP cũng đã bổ sung các nguyên tắc mới về phân cấp, ủy quyền thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên ngành cho Ban Quản lý KCN, KKT; bổ sung ưu đãi đầu tư đối với KCN, KKT; bổ sung thêm các phương thức huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng KCN, KKT,...

Nghị định 82/2018/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/07/2018./.
 
Vietthink News
Cập nhật: 02/10/2018
Lượt xem:2114