Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Lệ phí sở hữu công nghiệp tại Việt Nam sẽ được thay đổi và áp dụng từ 01/01/2017

Theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ban hành ngày 14/11/2016, lệ phí sở hữu công nghiệp sẽ được điều chỉnh và áp dụng mức phí mới kể từ ngày 01/01/2017.

Đối với các yêu cầu thực hiện công việc về sở hữu công nghiệp đã nộp trước ngày 01/01/2017 nhưng chưa hoàn thành và chưa nộp phí, lệ phí, nay có yêu cầu và được thực hiện thì phải nộp phí, lệ phí theo mức thu được quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ban hành ngày 14/11/2016.

Theo mức lệ phí đề xuất trong thông tư mới, lệ phí để nộp đơn và cấp văn bằng cho các đối tượng sở hữu công nghiệp tăng lên đáng kể. Một số thay đổi đáng kể có thể kể đên như:

- Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, lệ phí để nộp đơn & đăng ký cho 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ có không quá 06 sản phẩm/dịch vụ, không yêu cầu quyền ưu tiên,  là 1.360.000 VNĐ (mức phí cũ là 1.020.000 VNĐ);

- Đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, lệ phí để nộp đơn & đăng ký cho 01 kiểu dáng công nghiệp cho 01 phương án với 07 hình/ảnh, không yêu cầu quyền ưu tiên, là 2.530.000 VNĐ (mức phí cũ là 1.980.000 VNĐ);

- Đối với đơn đăng ký sáng chế, lệ phí để nộp đơn & đăng ký cho 01 sáng chế cho 01 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ với bản mô tả không quá 06 trang là 2.130.000 VNĐ (mức phí cũ là 1.200.000 VNĐ);

- Đối với đơn yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, thay vì trước đây chỉ bao gồm lệ phí gia hạn/duy trì văn bằng, lệ phí đăng bạ và lệ phí công bố, theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC, để tiến hành gia hạn/duy trì hiệu lực, chủ sở hữu phải nộp các khoản phí (i) lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng (100.000 VNĐ, đối với sáng chế/giải pháp hữu ích là mỗi năm cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ; đối với nhãn hiệu là 10 năm cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ; đối với kiểu dáng công nghiệp là 5 năm cho mỗi phương án của từng sản phẩm), (ii) lệ phí thẩm định yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực (160.000 VNĐ) và (iii) lệ phí sử dụng văn bằng bảo hộ (700.000 VNĐ đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ cho 10 năm; đối với kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm cho 05 năm; đối với sáng chế mức phí sử dụng văn bằng bảo hộ khác nhau theo mỗi năm duy trì). Lệ phí sử dụng văn bằng bảo hộ là lệ phí hoàn toàn mới và mới được đề cập trong Thông tư số 263/2016/TT-BTC

Toàn văn Thông tư số 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính được thể hiện tại đây

Trong trường hợp Quý khách hàng có bất kì thắc mắc/câu hỏi nào liên quan đến phí Sở hữu trí tuệ cũng như các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ có tư vấn cụ thể và chi tiết đối với mỗi đối tượng Sở hữu công nghiệp của Quý khách hàng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Dương Thị Vân Anh
Luật sư Sở hữu trí tuệ
Công ty Luật TNHH Vietthink
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Diamond Flower, Đường Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel/Fax: (+84) 46 666 6886 
HP: (+84) 946 111 283
Hotline: 0941 661 881

Cập nhật: 27/02/2017
Lượt xem:1982