Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 2024 – Xây dựng một tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo

(Nguồn: Vietthink)

Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26/4 hàng năm luôn là một cơ hội tuyệt vời để tôn vinh sức mạnh của sự đổi mới và sáng tạo, đồng thời cũng là để khám phá cách Sở hữu trí tuệ (SHTT) hỗ trợ nỗ lực xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta. Năm 2024, chủ đề của Ngày sở hữu trí tuệ thế giới là: SHTT với mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung của chúng ta bằng sự đổi mới và sáng tạo.

Để có được một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta cần phải suy nghĩ lại về cách mà chúng ta đang sống, làm việc và tận hưởng cuộc sống. SHTT đóng góp vai trò trong việc khuyến khích và có thể khuyếch trương ảnh hưởng của các giải pháp đổi mới và sáng tạo trong việc xây dụng một tương lai chung tốt đẹp đó.

Cùng với đổi mới và sáng tạo, SHTT có thể xây dựng một tương lai tốt hơn cho CON NGƯỜI, không còn nghèo khổ, không còn nạn đói, cuộc sống với sức khỏe và hạnh phúc hơn, chất lượng giáo dục đào tạo tốt hơn, bình đẳng giới, hòa bình, công lý cùng hợp tác toàn diện.

(Nguồn: Internet)

Cùng với đổi mới và sáng tạo, SHTT có thể xây dựng một tương lai tốt hơn cho HÀNH TINH NÀY: nước sạch và vệ sinh, năng lượng sạch và trong khả năng chi trả, cùng hành động để cải thiện khí hậu, cải thiện cuộc sống phía sâu đại dương, cuộc sống trên đất liền và tất nhiên, không thể thiếu sự hợp tác và kết nối.

Cùng với đổi mới và sáng tạo, SHTT có thể xây dựng một tương lai tốt hơn cho NỀN KINH TẾ, góp phần làm cho nền kinh tế bền vững và tăng trưởng, công nghiệp, sáng tạo và cơ sở hạ tầng, hạn chế bất bình đẳng và phân biệt đối xử, thành phố và cộng đồng bền vững, tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm, hòa bình và công lý.

Đổi mới và sáng tạo là khả năng thiên bẩm của con người. Các nỗ lực không ngừng nghỉ của con người trong sáng tạo và đổi mới đã cho thấy một cuộc sống cải thiện đáng kể với mức sống mong muốn. SHTT khích lệ đổi mới và sáng tạo và kích thích đầu tư vào các hoạt động vô cùng quan trọng này. SHTT cũng là chất xúc tác cho sự phát triển của doanh nghiệp, tạo việc làm, phát triển kinh tế và cộng hưởng xã hội. SHTT cũng là một công cụ mạnh mẽ cho một sự phát triển bền vững, cho sự phát triển của con người./.

Vietthink News

Tài liệu tham khảo:


1. https://www.wipo.int/web/ipday/2024-sdgs/index

2. https://ip-sdgs.wipo.int/
Cập nhật: 13/04/2024
Lượt xem:898