Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Những điểm mới Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần lưu ý

Ngày 03/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, thay thế cho Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007. Theo đó, có rất nhiều quy định mới, các doanh nghiệp dịch vụ và những người lao động Việt Nam có dự định đi làm việc ở nước ngoài cần nắm rõ.

Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (“Doanh nghiệp dịch vụ”) cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Một là, Doanh nghiệp dịch vụ phải có vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ đồng; chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo Luật Đầu tư.

Hai là, nội dung của Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động được thực hiện theo đúng mẫu đề án ban hành kèm theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP.

Ba là, Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau:
  • Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ bao gồm: (i) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm bộ phận đào tạo và bộ phận quản lý học viên; (ii) Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ lao động về nước, tài chính; (iii) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các phòng nghiệp vụ phải đảm bảo số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
  • Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc sở hữu của doanh nghiệp dịch vụ hoặc được doanh nghiệp dịch vụ thuê ổn định theo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu sau: (i) Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm; (ii) Diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú. 
  • Doanh nghiệp dịch vụ lần đầu được cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép. 

 
Nguồn ảnh: Internet

Bốn là,
về điều kiện của nhân viên nghiệp vụ và người lãnh đạo điều hành hoạt động:
  • Nhân viên nghiệp vụ phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp dịch vụ; (ii) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc; (iii) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; (iv) Nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
  • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người động đi làm việc ở nước ngoài là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau: (i) Có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế; và (ii) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc.

Năm là, Doanh nghiệp dịch vụ phải thực hiện ký quỹ 01 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định 38/2020/NĐ-CP cũng quy định chi tiết về khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài. Cụ thể:
  • Người lao động đi làm việc ở nước ngoài không được đến làm việc tại các khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực bị nhiễm xạ, khu vực bị nhiễm độc, khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm.
  • Người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng không được làm các công việc sau đây: (1) Công việc massage làm việc tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí; (2) Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm), tiếp xúc thường xuyên với mangan, điôxit thủy ngân; (3) Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại; (4) Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất axit nitơric, natri sunfat, disunfua cacbon, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, sát trùng, chống mối mọt có độc tính mạnh; (5) Công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập; (6) Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn (dưới lòng đất, lòng đại dương); (7) Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả.
Ngoài ra, Nghị định 38/2020/NĐ-CP cũng quy định chi tiết về điều kiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản và đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông. 

Nghị định 38/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và bãi bỏ một loạt các quy định có liên quan khác, tạo cơ sở pháp lý để áp dụng thống nhất việc quản lý của nhà nước liên quan đến hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động. 

Nghị định 38/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 20/05/2020.

Vietthink News.

Cập nhật: 06/05/2020
Lượt xem:1173