Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Những thay đổi trong Luật Nhãn hiệu Anh sau Brexit

Thỏa thuận Vương Quốc Anh (UK) rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đã được phê chuẩn, theo đó, UK chính thức rời EU vào ngày 31/01/2020 và giai đoạn chuyển giao bắt đầu từ 01/02/2020 đến 31/12/2020.

Hệ thống Sở hữu trí tuệ của EU (EUIPO) và Anh (UKIPO) vẫn sẽ tiếp tục duy trì như hiện tại đến ngày 31/12/2020 và không có gián đoạn nào đối với các dịch vụ EUIPO đang thực hiện hay thay đổi của hệ thống UKIPO trong giai đoạn chuyển giao. 

Chuyển đổi dữ liệu Nhãn hiệu

UKIPO sẽ chuyển đổi khoảng 1.4 triệu Nhãn hiệu EU (NHEU) sang Nhãn hiệu UK (NHUK) tương đương vào cuối giai đoạn chuyển giao. Kể từ ngày 01/01/2021, các NHUK tương đương sẽ được hưởng quyền như những NHUK được đăng ký độc lập và được bảo hộ theo hệ thống đăng ký quốc gia, là một nhãn hiệu có thể chuyển nhượng, li-xăng hoặc gia hạn độc lập với hệ thống đăng ký NHEU ban đầu. 

Sau khi chuyển đổi, UKIPO sẽ không cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu mới cho chủ nhãn hiệu nhưng chủ nhãn hiệu có thể truy cập vào trang thông tin điện tử GOV.UK để có thông tin chi tiết về nhãn hiệu. Chủ nhãn hiệu sẽ không phải trả phí cho việc chuyển đổi này ngoài một khoản phí hành chính nhỏ liên quan có thể phát sinh. UKIPO mong muốn giảm thiểu tối đa các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi này.

UKIPO chỉ chuyển đổi nhãn hiệu tương đương cho các NHEU đã được đăng ký. Đối với các NHEU đang trong giai đoạn thẩm định tính đến hết thời hạn chuyển giao, trong vòng 09 tháng kể từ ngày kết thúc chuyển giao, chủ đơn cần nộp đơn đăng ký lại cho NH đó tại UKIPO để đảm bảo giữ được ngày nộp đơn như ban đầu nộp tại EUIPO và ngày ưu tiên hợp lệ nếu có, cùng với bất cứ quyền ưu tiên nào đã được ghi nhận. Phí nộp đơn theo quy định hiện hành của UKIPO. 

Đối với đơn xin đăng ký lại cho NHUK tương đương, chủ nhãn hiệu phải đảm bảo (i) nhãn hiệu xin đăng ký phải giống với nhãn hiệu đã nộp ở đơn NHEU, (ii) danh mục sản phẩm giống hệt hoặc nằm trong phạm vi xin đăng ký của đơn NHEU tương ứng. Nếu các thông tin trong đơn không thống nhất với đơn EU tương ứng nêu trên, người nộp đơn sẽ không thể giữ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên như đơn NHEU. 

Trong trường hợp có một đơn NHUK độc lập không liên quan tới đơn EU nào trước đó được nộp trong vòng 9 tháng kể từ ngày kết thúc giai đoạn chuyển giao, nếu có đơn UK tương đương nộp sau nhưng lại có ngày ưu tiên theo đơn EUTM sớm hơn vì đơn EUTM vẫn đang trong giai đoạn thẩm định tại ngày kết thúc giai đoạn chuyển giao thì đơn UK tương đương mặc dù nộp sau nhưng vẫn có ngày nộp đơn sớm hơn do được chuyển đổi từ ngày nộp đơn EU. 

Từ bỏ quyền đối với nhãn hiệu tương đương tại UK

Sau khi NHEU được chuyển đổi tương đương sang NHUK, nếu Chủ sở hữu không muốn tiếp tục được ghi nhận là chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển đổi tương đương này tại UK, họ có thể từ bỏ quyền đối với NHUK. Nếu lựa chọn từ bỏ quyền, quyền tương đương đối với nhãn hiệu được chuyển đổi sang UK coi như chưa từng tồn tại tại UK. Tuy nhiên, chủ NHUK tương đương không thể yêu cầu từ bỏ quyền nếu như nhãn hiệu đã được sử dụng ở UK, cụ thể là (i) chuyển nhượng, li-xăng hoặc một thỏa hiệp nào liên quan đến NHUK tương đương, (ii) dùng NHUK tương đương là căn cứ khởi kiện cho vụ kiện nào đó. Yêu cầu từ bỏ quyền đối với NHUK tương đương chỉ được chấp nhận và ghi nhận nếu được nộp sau khi kết thúc giai đoạn chuyển giao. 

Thông báo từ bỏ quyền (theo mẫu UKIPO) sẽ được nộp cùng với yêu cầu từ bỏ trong đó bao gồm số NHEU và thông tin chi tiết của bất cứ cá nhân/pháp nhân có quyền lợi liên quan đối với NHEU đang yêu cầu từ bỏ. Theo luật định, thông báo tới bất cứ bên thứ ba nào có liên quan là yêu cầu bắt buộc để yêu cầu từ bỏ có hiệu lực được ghi nhận, do vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu phải xác nhận đã thực hiện việc thông báo này. Nếu UKIPO xác định được chủ sở hữu đã từ bỏ quyền không đúng nguyên tắc và theo quy định, UKIPO sẽ khôi phục lại nhãn hiệu tương đương UK cho dù nhãn hiệu này đã được xóa khỏi sổ đăng ký.  

Đánh lại số đăng ký
UKIPO sẽ đánh lại số đăng ký để phân biệt các NHUK tương đương với các NH đang hiện có của UK, cụ thể là số của các đơn NHUK tương đương vẫn sẽ là 8 số của NHEU và thêm đằng trước là UK009. 
EUIPO  UKIPO
000000977 UK00900000977 
000025197 UK00900025197 
000340513UK00900340513
017867542UK00917867542

Đối với những nhãn hiệu đăng ký QT chỉ định tại EU, số NH UK tương đương là 8 số cuối cùng của NHQT (EU) và thêm đằng trước là 008.
WIPO
EUIPO
UKIPO 
917273 (không chỉ định bổ sung, không chuyển nhượng từng phần)
 W00917273
 UK00800917273
917273A (không chỉ định bổ sung, có chuyển nhượng từng phần)
 W00917273A
 UK0080917273A
1133775 (có chỉ định bổ sung, không chuyển nhượng từng phần)
 W11133775
 UK00811133775
421058A (có chỉ định bổ sung, có chuyển nhượng từng phần)
 W10421058A
 UK0080421058A

Gia hạn Nhãn hiệu 
Khi NH tương đương UK đã được tạo lập, phí gia hạn cho mỗi nhãn UK tương đương sẽ được tính riêng độc lập với nhãn EU đang có và ngày gia hạn sẽ được tính theo ngày gia hạn của NH EU tương ứng. 

Theo luật NHUK hiện hành, thông báo gia hạn sẽ được gửi tới chủ nhãn hiệu 06 tháng trước ngày hết hạn. Quy trình này sẽ được duy trì đối với các NHUK tương đương hết hạn hơn 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyển giao.  

Đối với những nhãn hiệu tương đương hết hạn và đang ở giai đoạn được gia hạn muộn trong vòng 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyển giao, UKIPO sẽ không có đủ thời gian để gửi đi thông báo nhắc gia hạn trước ngày hết hạn. Do đó, thông báo nhắc gia hạn sẽ được gửi vào đúng ngày hết hạn, hoặc sau đó sớm nhất có thể. Chủ nhãn hiệu có thêm 06 tháng để gia hạn tính từ ngày ghi trên thư nhắc. Trong trường hợp này việc gia hạn được tiến hành theo thủ tục thông thường, chủ nhãn hiệu không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào cho việc gia hạn muộn này ngoài phí gia hạn theo luật định. 

Với những NHUK tương đương có ngày hết hạn rơi vào bất cứ thời điểm nào sau ngày kết thúc chuyển giao, thủ tục và phí gia hạn đều được thực hiện theo quy định NHUK. Nếu NHEU sau ngày kết thúc chuyển giao mới hết hạn nhưng chủ nhãn hiệu đã trả phí gia hạn trước ngày rời đi thì việc trả phí gia hạn sớm này không được tính cho NHUK tương đương. Tức là, nếu trường hợp đó xảy ra, chủ sở hữu nhãn hiệu phải thực hiện lại việc nộp phí gia hạn cho NHUK tương đương với UKIPO. 

Đối với các đăng ký đã hết hạn hoặc đang trong thời gian ân hạn để được gia hạn muộn trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc chuyển giao, UKIPO vẫn chuyển đổi dữ liệu từ các NHEU tương ứng, nhưng gắn tình trạng nhãn hiệu là “hết hạn” trên hệ thống. Hiệu lực tiếp theo của NHUK sẽ phụ thuộc vào việc hoàn tất gia hạn NHEU tại EUIPO. Điều này có nghĩa NHUK tương đương sẽ tự động được gia hạn nếu việc gia hạn/gia hạn muộn NHEU được hoàn tất. 

Nếu NHEU không được gia hạn/gia hạn muộn tại EUIPO, NHUK tương đương sẽ bị loại khỏi hệ thống đăng ký UK vào ngày kết thúc ân hạn, nhưng hiệu lực của NH sẽ không được tính từ ngày hết hạn. 

Nghiên cứu về hệ thống Sở hữu trí tuệ tại UK sau Brexit sẽ còn được tiếp tục thực hiện trong các bài viết khác của chúng tôi.

Nguyễn Hoa Lê
Công ty Luật TNHH Vietthink

Tài liệu tham khảo:

Cập nhật: 06/03/2020
Lượt xem:1729