Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Quy định mới về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng ngoài phạm vi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 15/8/2021 vừa qua, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng ("Nghị định 58") chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định 58 quy định chi tiết một số nội dung của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017 nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng ngoài phạm vi hoạt động thông tin tín dụng của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 


Nguồn ảnh: Internet

Nghị định 58/2021/NĐ-CP có một số điểm mới nổi bật như sau:

Thứ nhất
, Nghị định 58 quy định về điều kiện, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng ("Giấy chứng nhận"); hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng và quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan, trừ hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Thứ hai
, công ty thông tin tín dụng chỉ được thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận. Hiện nay, ngoài CIC, chỉ có duy nhất Công ty cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam (PCB) là tổ chức cung cấp hoạt động thông tin tín dụng tại Việt Nam cho các đối tượng sử dụng là các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng có thỏa thuận với công ty thông tin tín dụng về việc cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng.

Thứ ba, bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện để được thành lập, trong quá trình hoạt động, công ty thông tin tín dụng sẽ chịu sự quản lý và giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể như sau:

(i) Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm:
  • Soạn thảo, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;
  • Cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi Giấy chứng nhận của công ty thông tin tín dụng;
  • Thanh tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng.
(ii) Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước đối với công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Thứ tư, việc thu thập thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng được thực hiện qua các nguồn từ: tổ chức tham gia theo cam kết, thỏa thuận cung cấp thông tin tín dụng; Công ty thông tin tín dụng khác theo thỏa thuận với công ty thông tin tín dụng; Cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; và các nguồn thông tin hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, Nhà nước khuyến khích và không cấm hoạt động thông tin tín dụng. Tuy nhiên, do đây là một ngành nghề đặc thù nên Nhà nước cũng có thắt chặt việc kiểm soát và quản lý. Công ty thông tin tín dụng sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp gian lận, giả mạo giấy tờ khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận; có vi phạm nghiêm trọng các hành vi bị cấm theo quy định, không đảm bảo duy trì được các điều kiện theo quy định,... 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài trong thời gian qua gây ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hiện nay, do đó, nhu cầu vay vốn cũng như tỷ lệ nợ xấu theo thống kê của các tổ chức tín dụng có chiều hướng tăng trong thời gian gần đây, và tiềm ẩn nguy cơ gia tăng hơn nữa. Việc công ty thông tin tín dụng hoạt động hiệu quả hay có thêm các công ty thông tin tín dụng tại Việt Nam có thể góp phần làm minh bạch thông tin, nhiều sự lựa chọn trong việc tra cứu, rà soát, trao đổi thông tin hơn và hạn chế các rủi ro không đáng có trong hoạt động tín dụng của nước ta.

Nghị định này thay thế Nghị định số 10/2010/NĐ-CP  ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng và Nghị định 57/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng.

Vietthink News.Cập nhật: 30/08/2021
Lượt xem:10461