Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Số giờ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư giảm xuống theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019

Ngày 15/03/2019 vừa qua, Bộ trưởng Bộ tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTP Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư ("Thông tư 02/2019/TT-BTP"). Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực sẽ thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư ("Thông tư 10/2014/TT-BTP"). Thông tư mới có một số điểm đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, đối tượng điều chỉnh của Thông tư 02/2019/TT-BTP là các luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư và cả những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ hai, tổ chức thực hiện bồi dưỡng có thể là một trong những tổ chức sau: Liên đoàn luật sư Việt Nam (Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế Việt Nam thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam); Đoàn luật sư và cơ sở đào tạo nghề luật sư.

Thứ ba, về thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm theo quy định mới tại Thông tư 02/2019/TT-BTP, luật sư sẽ phải tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu là 8 giờ/năm. Trước đó, tại Thông tư 10/2014/TT-BTP, thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm (16 giờ làm việc/năm). Đây là quy định mới nổi bật của Thông tư 02/2019/TT-BTP nhận được nhiều sự quan tâm nhất của cộng đồng Luật sư Việt Nam.

   
(Nguồn ảnh: Internet)

Thứ tư, về quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, những trường hợp hiện tại được miễn tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư theo quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTP sẽ không còn được miễn tại Thông tư 02/2019/TT-BTP, thay vào đó, sẽ thuộc các trường hợp được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm, đối với những luật sư tham gia bồi dưỡng được quy đổi thuộc một trong những trường hợp dưới đây thì 01 lần tham gia và hoàn thành được tính bằng 08 giờ thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng, bao gồm:
- Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết sách, giáo trình được xuất bản về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư hoặc kỹ năng hành nghề luật sư;
- Tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư; tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư 02/2019/TT-BTP;
- Tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo chức danh tư pháp;
- Tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài;
- Tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm từ 01 ngày trở lên về các nội dung: đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư; cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật; kỹ năng hành nghề luật sư và kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động hành nghề luật sư; kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư. do Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức.

Bên cạnh đó, Thông tư 02/2019/TT-BTP cũng quy định về 05 trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng cũng là một nội dung mới, thay thế và khác biệt hoàn toàn với quy định về luật sư được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng của pháp luật hiện hành, bao gồm những người thuộc những trường hợp sau:
- Luật sư đang làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nữ luật sư có con dưới 12 tháng tuổi được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm;
- Luật sư vì lý do bệnh tật có đơn đề nghị và được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận;
- Luật sư từ đủ 70 tuổi trở lên và có trên 20 năm hành nghề luật sư;
- Luật sư phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh và thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 03 tháng trở lên có Giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Thứ năm, về hình thức xử lý vi phạm đối với luật sư có hành vi vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng không có quá nhiều thay đổi so với quy định của pháp luật hiện hành, nhẹ nhất là khiển trách, cảnh cáo và nặng nhất là tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Tuy nhiên, điểm mới đáng lưu ý về quy định này tại Thông tư 02/2019/TT-BTP là khoảng thời gian tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư có thể bị áp dụng từ sáu tháng đến hai tư tháng (thay vì quy định hiện hành áp dụng từ sáu tháng đến mười hai tháng)

Thông tư số 02/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2019 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP.

Vietthink News./.Cập nhật: 22/04/2019
Lượt xem:674