Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tác động tích cực nhìn từ việc mở rộng Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Ngày 30/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2020/NĐ-CP về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2014 (“Nghị định 37/2020/NĐ-CP”). Theo đó, Nghị định 37/2020/NĐ-CP đã cụ thể hóa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 (Luật Hỗ trợ DNNVV 2017) khi ghi nhận bổ sung một số Hoạt động đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào Danh mục ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư.

Tháo gỡ nút thắt “đồng bộ” quy định pháp luật
Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ DNNVV 2017 đã ghi nhận bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư gồm: (i) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iii) Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iv) Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Quy định nói trên đã tạo dựng khung pháp lý để công nhận, cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là khởi nghiệp sáng tạo (hay còn gọi là startup) được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, dù đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, nhưng việc thực thi, áp dụng quy định trên thực tế còn nhiều vướng mắc, do chưa các quy định pháp luật chuyên ngành (như Luật đất đai, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng,…) chưa thực sự “đồng bộ” với nhau.

Do đó, việc Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung các ngành nghề nói trên vào Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP là hết sức cần thiết. Qua đó, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện các quy định về ngành nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư giữa Luật Hỗ trợ DNNVV; Luật Đầu tư, các Luật về thuế, sử dụng đất đai và pháp luật có liên quan.


 
Nguồn ảnh: Internet

Tác động tích cực đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Việc bổ sung các ngành, nghề hưởng ưu đãi đầu tư tại Nghị định 37/2020/NĐ-CP, dù chủ yếu mang ý nghĩa “kỹ thuật” soạn thảo. Tuy nhiên, đây lại là cơ sở quan trọng trong việc áp dụng pháp luật, hướng dẫn mức và hình thức ưu đãi về thuế (ví dụ: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế nhập khẩu và một số chính sách hỗ trợ đầu tư khác về cơ chế, chính sách khuyến khích khác) áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Qua đó, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư và kinh doanh các hạ tầng cơ bản, cần thiết hỗ trợ cho các hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa từ khi ươm mầm ý tưởng tới khi mở rộng thị trường; Khích lệ tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo. 

Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu nhiều thiệt hại từ đại dịch Covid-19, thì những tác động tích cực từ Nghị định 37/2020/NĐ-CP lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi và tạo đà tăng trưởng.

Nghị định 37/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020.

Vietthink News


Cập nhật: 29/04/2020
Lượt xem:1178