Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Vietthink đồng hành cùng ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 2020

Chiến dịch Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 đặt ra sự đổi mới và các quyền Sở hữu trí tuệ hỗ trợ sự đổi mới đó là trung tâm của những nỗ lực tạo nên một tương lai xanh, vì những lựa chọn chúng ta hôm nay sẽ định hình ngày mai của chúng ta và vì Trái đất là ngôi nhà chung và nó cần nhận được sự quan tâm của tất cả chúng ta. 

Một hệ thống sở hữu trí tuệ phát triển cân bằng và mạnh mẽ có thể thúc đẩy một nền kinh tế xanh cùng cộng sinh với các hệ thống hỗ trợ sự sống của Trái đất. Một kết quả mang tính đổi mới và khác biệt không thể đến được từ các công việc lặp đi lặp lại. Hay nói cách khác, muốn có một kết quả mang tính đột biến và khác nhau theo định hướng phát triển, nhất định cần phải có sự đổi mới trong cách tiếp cận và giải quyết vấn đề. Sở hữu trí tuệ là một trung tâm trong chuỗi đổi mới và tạo sự khác biệt đó và được thể hiện như thế nào?

 

Chúng ta xem xét cách thức mà hệ thống bảo hộ bằng độc quyền sáng chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển và phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường, cho phép chúng ta giải quyết khủng hoảng khí hậu và xây dựng một tương lai xanh;

Chúng ta xem xét cách thức mà tư duy sáng tạo và quyền đối với kiểu dáng cùng nhau khuyến khích việc sử dụng tối ưu các nguồn lực, cho phép các nhà thiết kế đầu tư thời gian và tài năng vào việc tạo ra cho người tiêu dùng các sản phẩm hữu ích, hấp dẫn và thân thiện với môi trường;

Chúng ta xem xét cách thức mà các nhãn hiệu và các chỉ dẫn khác hỗ trợ vào việc hình thành và phát triển của các doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc bền vững về môi trường, cho phép họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường đa dạng hơn;

Chúng ta nhận thấy cách thức mà các quyền như chỉ dẫn địa lý đang khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn và quyền đối với giống cây trồng đang thúc đẩy sự phát triển của các loại cây trồng mạnh mẽ hơn nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu;

Và chúng ta thấy được cách thức mà những nhà sáng tạo – những người thông qua hệ thống quyền tác giả có thể kiếm sống từ những tác phẩm của họ – có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra tầm nhìn về một tương lai xanh và những lợi ích chưa từng thấy.

Hãy cùng khám phá vai trò của đổi mới sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ trong việc mở ra một con đường dẫn đến một tương lai xanh để chia sẻ những thành quả đổi mới sáng tạo xanh yêu thích và hãy cùng nhau chia sẻ cách thức của mình để thúc đẩy năng lực xanh trên trái đất như thế nào./.

Vietthink News

Cập nhật: 20/04/2020
Lượt xem:442