Nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn M&A, có tránh thủ tục cấp phép đầu tư?
Với vai trò là đơn vị tư vấn luật luôn đồng hành cùng các Nhà đầu tư trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong năm qua, Vietthink đã liên tục tư vấn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài về phương án cũng như thủ tục để đầu tư thông qua M&A tại Việt Nam