Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Dấu hiệu âm thanh có thể đăng ký làm nhãn hiệu trong Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2021

1. Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ 2021 đã bổ sung thêm một dấu hiệu có thể được xem là nhãn hiệu bên cạnh các dấu hiệu khác ở khoản 1 Điều 72 là “dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa”.

Việt Nam là thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) và Điều 18.18 Mục C Chương 18 của CPTTP quy định như sau: 
“Điều 18.18: Loại dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu
Không Bên nào được yêu cầu, như một điều kiện để được đăng ký, là dấu hiệu phải nhìn thấy được, cũng như không Bên nào được từ chối đăng ký một nhãn hiệu chỉ với lý do rằng dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu đó là âm thanh. ... Một Bên có thể yêu cầu phải có bản mô tả ngắn gọn và chính xác, hoặc bản thể hiện dưới dạng đồ họa, hoặc cả hai nếu phù hợp, của nhãn hiệu.” 1

Do vậy, việc pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định dấu hiệu âm thanh có thể làm một dấu hiệu để đăng ký làm nhãn hiệu là bắt buộc. Chính vì vậy Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ 2021 đã thêm vào “dấu hiệu âm thanh” ở khoản 1 Điều 72. Và đây là lần đầu tiên pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam ghi nhận một loại nhãn hiệu phi truyền thống – đó là nhãn hiệu âm thanh – và đây là một sự tiến bộ đáng được ghi nhận trong Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ nước ta. Tuy nhiên Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ 2021 lại bổ sung thêm vế “thể hiện được dưới dạng đồ họa” đằng sau “dấu hiệu âm thanh”.

Từ việc bổ sung này có thể hiểu rằng “dấu hiệu âm thanh” sẽ có hai loại là “dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa”“dấu hiệu âm thanh không thể hiện được dưới dạng đồ họa” và theo Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ 2021 thì chỉ “dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa” mới có thể được xem là một loại dấu hiệu để đăng ký làm nhãn hiệu.  

Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu rằng cách quy định “dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa” là một loại dấu hiệu để đăng ký làm nhãn hiệu như trong khoản 1 Điều 72 Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ 2021 có phù hợp hay không?  

Cùng tham khảo quy định về dấu hiệu âm thanh được dùng làm nhãn hiệu trong pháp luật thế giới để trả lời cho câu hỏi trên.2. Ban thường vụ về pháp luật nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, và chỉ dẫn địa lý của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) trong tài liệu “Các dạng mới của nhãn hiệu” SCT/16/2 ngày 01 tháng 9 năm 2006 nói như sau:

“39. Âm thanh có thể là âm nhạc và không phải âm nhạc. Âm thanh âm nhạc có thể được tạo ra có chủ đích (tức là được ủy thác đặc biệt) hoặc được lấy từ phạm vi các bản nhạc hiện có. Các âm thanh không phải âm nhạc cũng có thể được tạo ra hoặc chỉ đơn giản là tái tạo âm thanh có trong tự nhiên (ví dụ: sấm sét hoặc tiếng gầm của sư tử). ...
....
42. Phần lớn các câu trả lời cho Bảng câu hỏi cho rằng âm thanh phải được thể hiện dưới dạng đồ họa, thông qua ký hiệu âm nhạc hoặc mô tả bằng lời. Băng cassette và đĩa CD cũng có thể được cung cấp. Trong một câu trả lời, "tiếng kêu của một con bò" và "âm thanh của còi ô tô" đã được đề cập đến, với điều kiện những âm thanh này có những đặc điểm riêng biệt. Trong trường hợp đó, đơn đăng ký phải bao gồm các đặc điểm của âm thanh hoặc biểu đồ tần số, với âm thanh (soundtrack) được ghi trên một cuộn băng ghi âm.

43. Dường như thể hiện dưới dạng đồ họa của các dấu hiệu âm thanh không phải là cách tiếp cận được ưa thích và các hệ thống quốc gia khác nhau áp dụng nhiều phương tiện khác nhau, đôi khi lại sử dụng kết hợp nhiều phương tiện. Ví dụ, ở một Quốc gia Thành viên, việc thể hiện âm thanh dưới dạng đồ họa có thể đạt được bằng cách mô tả bằng lời về âm thanh, ký hiệu âm nhạc hoặc tên của bản nhạc cụ thể nếu thông tin bổ sung được cung cấp để xác định bản biểu diễn cụ thể được tuyên bố trong nhãn hiệu, như được thể hiện trong đoạn ghi âm kèm theo đơn đăng ký. Văn phòng SHTT của một Quốc gia Thành viên khác yêu cầu người nộp đơn mô tả các dấu âm thanh bằng cách sử dụng ký hiệu âm nhạc, nếu có thể. Họ cũng thường yêu cầu người nộp đơn nộp hai bản ghi CD của âm thanh để cơ quan đăng ký lưu giữ.

44. Có thể tham khảo một quyết định của tòa án giải quyết câu hỏi liệu một dấu hiệu, bản thân nó không có khả năng nhận biết bằng mắt, có thể được thể hiện dưới dạng đồ họa hay không và những phương tiện có thể chấp nhận được để thể hiện dưới dạng đồ họa của những dấu hiệu đó. Trong quyết định cụ thể này, người ta cho rằng có thể đạt được thể hiện dưới dạng đồ họa “đặc biệt bằng hình ảnh, đường kẻ hoặc ký tự” miễn là biểu diễn đó “rõ ràng, chính xác, đầy đủ, dễ tiếp cận, dễ hiểu, bền và khách quan”.

45. Hơn nữa, tòa án cụ thể đó đã lưu ý rằng trong trường hợp của một dấu hiệu âm thanh, những yêu cầu đó không được đáp ứng khi dấu hiệu được thể hiện dưới dạng đồ họa bằng cách mô tả bằng ngôn ngữ viết, chẳng hạn như dấu hiệu cho thấy dấu hiệu bao gồm các ghi chú tạo nên một tác phẩm âm nhạc, hoặc dấu hiệu cho thấy đó là tiếng kêu của một con vật, hoặc bằng một từ tượng thanh đơn giản, không có nhiều hơn, hoặc bằng một chuỗi các nốt nhạc, không có nhiều hơn. Mặt khác, những yêu cầu đó được thỏa mãn khi dấu hiệu được thể hiện bằng một khuông nhạc chia thành các nhịp và được thể hiện chi tiết, cụ thể là một khóa nhạc, các nốt nhạc và các dấu lặng mà hình thức của nó cho biết giá trị tương đối của âm thanh và dấu hóa nếu cần thiết.”  

3. Ban thường vụ về pháp luật nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, và chỉ dẫn địa lý của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) trong tài liệu “Nhãn hiệu phi truyền thống” SCT/18/2 ngày 31 tháng 11 năm 2007 nói như sau: 

“22. Nhiều quốc gia cũng yêu cầu ghi âm trong một phương tiện âm thanh thường được sử dụng, đó là băng cassette hoặc CD âm thanh. Việc áp dụng nộp hồ sơ điện tử đã giúp cho việc tái tạo âm thanh bằng cách sử dụng một tệp điện tử, chẳng hạn như MP3 hoặc .WAV, có thể được cung cấp cho công chúng thông qua Trang web Internet của Văn phòng hoặc đơn giản bằng cách cho phép truy cập vào tệp âm thanh tại trụ sở Văn phòng cho bất kỳ bên quan tâm nào.

23. Theo một quan điểm, thể hiện dưới dạng đồ họa của các dấu âm thanh có thể đạt được bằng một khuông nhạc chia thành các nhịp và được thể hiện chi tiết, cụ thể một khóa nhạc, các nốt nhạc và các dấu lặng mà hình thức của nó cho biết giá trị tương đối của âm thanh và dấu hóa nếu cần thiết để xác định cao độ và trường độ của nốt nhạc. Nếu không dễ hiểu ngay lập tức, thông qua hình thức thể hiện này, các cơ quan chức năng và công chúng, cụ thể là các thương nhân, có thể tìm ra âm thanh một cách dễ dàng.

24. Tuy nhiên, rõ ràng là tồn tại những cách diễn giải linh hoạt hơn về những gì nên tạo thành thể hiện “đồ họa” cho mục đích đăng ký nhãn hiệu âm thanh, và điều này đã được hiểu là tương ứng với ký hiệu âm nhạc và mô tả bằng ngôn ngữ. Trong trường hợp việc thể hiện "đồ họa" không phải là một yêu cầu tuyệt đối, thì các bản ghi âm thanh sẽ được coi là sự thể hiện phù hợp của nhãn hiệu. Trên thực tế, người ta đã lưu ý rằng nếu nhãn hiệu chỉ bao gồm âm thanh, mùi hương hoặc các vật chất hoàn toàn không phải hình ảnh khác, thì người nộp đơn không bắt buộc phải nộp bản vẽ.

25. Việc thể hiện các âm thanh phi âm nhạc có thể đạt được thông qua các phương pháp khác, bao gồm từ tượng thanh để mô tả âm thanh, mô tả bằng lời, bản ghi âm trong phụ lục trong đơn đăng ký, bản ghi âm kỹ thuật số được cung cấp qua Internet hoặc kết hợp các phương pháp nêu trên. Loại hình thể hiện này có vẻ tương đối dễ đạt được và khá dễ tiếp cận đối với công chúng. Ngoài ra, để duy trì khả năng tiếp cận, các phương thức thể hiện kỹ thuật mà chỉ các chuyên gia mới hiểu được dường như sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên, theo một quan điểm, một từ tượng thanh đơn giản cần thiết phải có thêm sự thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh hoặc tiếng động mà nó ngụ ý mô tả ngữ âm.

26. Độ dài của một âm thanh, đặc biệt là các âm thanh âm nhạc, có thể liên quan đến việc xác định xem dấu hiệu có thể tạo thành nhãn hiệu hay không. Trong hầu hết các trường hợp, độ dài được áp dụng là khá ngắn, và người ta đã đề cập rằng Văn phòng có thể xác định độ dài tối đa của các dấu hiệu đó. Chắc chắn, độ dài của âm thanh sẽ có tác động đến kiểu thể hiện dưới dạng đồ họa có thể được chấp nhận bởi Văn Phòng. Đặc biệt, độ dài sẽ rất quan trọng khi thể hiện nhãn hiệu bao gồm các nốt nhạc, nhưng nó có vẻ ít quan trọng hơn trong trường hợp kỹ thuật số hoặc các hình thức ghi âm khác.”  

4. Ban thường vụ về pháp luật nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, và chỉ dẫn địa lý của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) trong tài liệu “Sự thể hiện của nhãn hiệu phi truyền thống vùng hội tụ” WIPO/STrad/INF/3 ngày 05 tháng 05 năm 2009 nói như sau:

“Nhãn hiệu âm thanh

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh, các Văn phòng có thể yêu cầu việc trình bày các nhãn hiệu đó bao gồm ký hiệu âm nhạc trên một khuông nhạc hoặc mô tả âm thanh cấu thành nhãn hiệu đó hoặc bản ghi âm kỹ thuật số hoặc tương tự của âm thanh đó, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các hình thức nói trên. Nếu có nộp hồ sơ điện tử, có thể nộp tệp tin điện tử cùng với đơn đăng ký. Tuy nhiên, đối với một số khu vực pháp lý, chỉ một ký hiệu âm nhạc trên một khuông nhạc mới có thể được coi là cách thể hiện đầy đủ cho nhãn hiệu. 

Ghi chú: Các tệp tin điện tử như MP3 hoặc .WAV (Định dạng âm thanh dạng sóng) có thể được nộp cho một số Văn phòng nhất định. Tuy nhiên, luật pháp quốc gia vẫn có thể bao gồm khả năng gửi các bản ghi âm tương tự.” 4 

5. Ủy ban về Tiêu chuẩn WIPO (CWS) trong tài liệu “Báo cáo thực trạng về việc chuẩn bị khuyến nghị cho việc quản lý điện tử các nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu động hoặc đa phương tiện để lựa chọn theo (các) tiêu chuẩn của WIPO” CWS/4/10 ngày 18 tháng 03 năm 2014 nói như sau:

“Nhãn hiệu âm thanh
6. Nhóm đặc nhiệm đã đồng ý sơ bộ rằng tiêu chuẩn tương lai nên đưa ra các khuyến nghị về quản lý điện tử đối với việc ghi lại âm thanh cấu thành nhãn hiệu cũng như thể hiện dưới dạng đồ họa và mô tả bằng văn bản của nó. Việc quản lý điện tử của thể hiện dưới dạng đồ họa phải tuân theo các khuyến nghị liên quan của ST.67.”  5

6. Ủy ban về Tiêu chuẩn WIPO (CWS) trong tài liệu “Tiêu chuẩn ST.68 kiến nghị về quản lý điện tử nhãn hiệu âm thanh” ngày 24 tháng 03 năm 2016 nói như sau:

“3. Theo mục đích của Tiêu chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu là:
...
(d) : “MP3” (hoặc “MPEG-1/2 Lớp 3”) là sự thể hiện được mã hóa và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh theo định nghĩa của Tiêu chuẩn Quốc tế ISO / IEC 11172-3: 1993 “Công nghệ thông tin - Mã hóa hình ảnh chuyển động và âm thanh được liên kết cho phương tiện lưu trữ kỹ thuật số ở tốc độ lên đến khoảng 1,5 Mbits / s - Phần 3: Âm thanh ”và ISO / IEC 13818-3: 1998“ Công nghệ thông tin - Mã hóa chung cho hình ảnh chuyển động và thông tin âm thanh liên quan - Phần 3: Âm thanh ”.
(e) “Định dạng tệp âm thanh dạng sóng (WAV)” là một tiêu chuẩn định dạng tệp âm thanh do Microsoft và IBM cùng phát triển trên cơ sở Định dạng tệp trao đổi tài nguyên (RIFF).
...
5. Đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh cần có bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh cấu thành nhãn hiệu, mô tả bằng văn bản về âm thanh đó, bản ghi âm hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng theo yêu cầu của Cục Sở hữu công nghiệp (IPO ) nhận đơn.
6. Khuyến nghị nên đưa sự mô tả “nhãn hiệu âm thanh” vào đơn.
7. Người nộp đơn phải cung cấp bản ghi âm thanh ở định dạng điện tử, các đặc điểm của tệp âm thanh được cung cấp phải phù hợp với các quy định tương ứng được thiết lập bởi từng IPO theo Tiêu chuẩn này.
...
KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆC THỂ HIỆN DƯỚI DẠNG ĐỒ HỌA CỦA NHÃN HIỆU ÂM THANH
9. Người nộp đơn phải gửi bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh cấu thành nhãn hiệu, ví dụ, ký hiệu âm nhạc trên một khuông nhạc hoặc hình ảnh của sóng âm thanh tương ứng, ở định dạng điện tử. Đối với những âm thanh không thuộc thể loại âm nhạc, IPO có thể chấp nhận rằng phần thể hiện bằng đồ họa của âm thanh đó bao gồm mô tả bằng văn bản.
 10. Quản lý điện tử bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh cấu thành nhãn hiệu phải tuân theo các khuyến nghị liên quan của ST.67.

KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆC GHI ÂM NHÃN HIỆU ÂM THANH
11. Chúng tôi khuyến nghị rằng bản ghi âm thanh cấu thành nhãn hiệu phải được lưu trữ và xử lý ở định dạng kỹ thuật số. Tệp chỉ nên chứa âm thanh cần bảo vệ.
12. Các tệp chứa bản ghi âm cấu thành nhãn hiệu phải được định dạng là MP3 (ưu tiên) hoặc WAV và không vượt quá 5 MB. Theo yêu cầu của người nộp đơn, Văn phòng có thể chấp nhận các tệp vượt quá 5 MB. MP3 được khuyến nghị cho mục đích trao đổi dữ liệu quốc tế.
13. Tần số lấy mẫu khuyến nghị cho mỗi kênh âm thanh là 44,1 KHz hoặc 22,05 KHz.
14. Độ sâu bit được khuyến nghị, tức là số bit trên mỗi mẫu, là 16 bit.
15. Không nên thể hiện nhãn hiệu âm thanh bằng âm thanh phát trực tuyến, âm thanh vòm hoặc âm thanh vòng lặp.
16. Nhãn hiệu âm thanh nên được thể hiện bằng âm thanh đơn kênh hoặc âm thanh với hai kênh độc lập. Nhãn hiệu âm thanh không nên được thể hiện bằng âm thanh phát ra từ nhiều nguồn âm khác nhau, được phân bổ đều theo một hướng nhất định.

KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆC MÔ TẢ BẰNG VĂN BẢN CỦA NHÃN HIỆU ÂM THANH
17. Mô tả bằng văn bản của âm thanh cấu thành nhãn hiệu không được là cách thể hiện duy nhất của nhãn hiệu âm thanh, ngoại trừ trường hợp nó được dùng làm thành việc thể hiện dưới dạng đồ họa (xem đoạn 9, ở trên), nhưng, nếu luật pháp quốc gia cho phép, có thể bổ sung cách thể hiện được chấp nhận khác.
18. Mô tả bằng văn bản có thể bao gồm mô tả âm thanh bằng lời, chỉ dẫn của các nhạc cụ được sử dụng, các nốt nhạc được chơi, độ dài, cũng như bất kỳ đặc điểm nào khác của âm thanh mà người nộp đơn muốn nêu rõ.” 6  

7. Ủy ban về Tiêu chuẩn WIPO (CWS) trong tài liệu “Tiêu chuẩn ST.68 kiến nghị về quản lý điện tử nhãn hiệu âm thanh” ngày 24 tháng 03 năm 2016 có nêu các ví dụ tốt và ví dụ xấu về quản lý điện tử của nhãn hiệu âm thanh cụ thể như sau:

“Sự thể hiện bằng văn bản và/hoặc bằng đồ họa của nhãn hiệu âm thanh phải thể hiện rõ ràng tất cả các đặc điểm của nhãn hiệu, có chất lượng đảm bảo tất cả các đặc điểm của nhãn hiệu sẽ được lưu giữ theo thời gian và phù hợp để tái sản xuất.

Ví dụ tốt về mô tả bằng văn bản của nhãn hiệu âm thanh

Ví dụ 1: Nhãn hiệu là một nhãn hiệu âm thanh. Nó bao gồm âm thanh của những con chó sủa theo giai điệu truyền thống “Greensleeves” như được hiển thị trong bản ghi âm đi kèm theo đơn đăng ký.

Ví dụ 2: Nhãn hiệu là một nhãn hiệu âm thanh. Nhãn hiệu bao gồm âm thanh bò đi trên vỉa hè hai bước, sau đó là âm thanh bò kêu (clip, clop, MOO) như được hiển thị trong bản ghi âm đi kèm đơn đăng ký.

Ví dụ 3: Nhãn hiệu là một nhãn hiệu âm thanh. Nhãn hiệu bao gồm âm thanh của một giọng nữ cao hát không lời theo giai điệu được thể hiện trong bản nhạc đính kèm trong đơn đăng ký. Nhãn hiệu được thể hiện trong bản ghi kèm theo đơn đăng ký.

Ví dụ 4: Nhãn hiệu là một nhãn hiệu âm thanh. Nhãn hiệu bao gồm âm thanh gõ nhanh lặp đi lặp lại do thanh gỗ gõ vào nắp thùng rác kim loại, âm thanh này dần dần trở nên to hơn trong khoảng thời gian khoảng 10 giây. Âm thanh được thể hiện trong các bản ghi âm đi kèm theo đơn đăng ký.

Ví dụ xấu về mô tả bằng văn bản của nhãn hiệu âm thanh

Ví dụ 5: Nhãn hiệu là một bản nhạc cổ điển được ghi trên băng âm thanh đi kèm với đơn đăng ký. (Không có tính năng âm thanh nào được xác định. ‘Băng âm thanh’ được xác định là phương tiện ghi âm, điều này ngăn cản việc tái tạo chính xác.)” 7

8. Trong Quy chế chung về thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (Asean) có quy định về nhãn hiệu âm thanh như sau:

“1.2.1 Dấu hiệu có thể nhận biết bằng thính giác

Nếu dấu hiệu gồm giai điệu, tiếng chuông, tiếng động, bài hát hoặc các âm thanh khác được thể hiện một cách rõ ràng và chính xác bằng hệ thống ký hiệu âm nhạc, thì những ký hiệu âm nhạc như vậy phải được gửi kèm theo đơn đăng ký nhãn hiệu và như vậy đủ để đáp ứng yêu cầu thể hiện bằng đồ họa. 

Nếu dấu hiệu gồm âm thanh không phải của nhạc cụ hoặc tiếng động không thể thể hiện một cách chính xác và rõ ràng bằng các ký hiệu âm nhạc và nếu những dấu hiệu như vậy có thể được chấp nhận đăng ký theo luật, thẩm định viên có thể yêu cầu thể hiện đồ họa dưới dạng biểu đồ sóng âm thanh (sonogram), hình ảnh sóng âm thanh (sonograph) hoặc dao động đồ kèm theo một tệp ghi âm điện tử (bản ghi âm) tương ứng nộp thông qua hệ thống nộp đơn điện tử hoặc với định dạng điện tử chuẩn.

Những sự thể hiện khác của nhãn hiệu âm thanh sẽ không được coi là sự thể hiện bằng hình họa đủ rõ ràng. Ví dụ, việc mô tả âm thanh hoặc tiếng động bằng văn bản, hoặc việc giải thích có sử dụng các từ ngữ tượng thanh sẽ không được chấp nhận.” 8 

9. Trong Quy tắc nhãn hiệu sửa đổi số S.I. No. 562/2018 của Các công cụ luật định của Ireland tại Điều 5 có quy định như sau:

“5. Các Quy tắc Chính được sửa đổi bằng cách chèn Quy tắc sau vào sau Quy tắc 12:
...
(h) trong trường hợp nhãn hiệu chỉ bao gồm âm thanh hoặc sự kết hợp của âm thanh (trong các Quy tắc này được gọi là “nhãn hiệu âm thanh”) –

(i) sự thể hiện của nhãn hiệu phải bao gồm một tệp âm thanh tái tạo âm thanh hoặc bằng cách phiên âm chính xác của âm thanh trong ký hiệu âm nhạc, và

(ii) trong trường hợp việc thể hiện nhãn hiệu chỉ bao gồm tệp âm thanh, toàn bộ đơn đăng ký sẽ được nộp ở định dạng điện tử” 9

10. Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2017/1431 ngày 18 tháng 5 năm 2017 đưa ra quy định về cách thể hiện của nhãn hiệu âm thanh như sau:

“5 Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2017/1431 ngày 18 tháng 5 năm 2017 đưa ra các quy tắc chi tiết để thực hiện một số điều khoản của Quy định số 207/2009 (OJ 2017 L 205, trang 39), theo Điều 38 của quy định đó, chỉ được áp dụng từ Ngày 1 tháng 10 năm 2017, quy định tại Điều 3 của Quy định đó, có tên 'Cách thể hiện của nhãn hiệu':
3. Trong trường hợp đơn liên quan đến bất kỳ loại nhãn hiệu thương mại nào được liệt kê từ điểm (a) đến (j), thì đơn đó phải có một dấu hiệu để có hiệu lực. Không ảnh hưởng đến các khoản 1 hoặc 2, loại nhãn hiệu và cách thể hiện của nhãn hiệu sẽ phù hợp với nhau như sau:
...
(g) trong trường hợp nhãn hiệu thương mại chỉ bao gồm âm thanh hoặc sự kết hợp của âm thanh (nhãn hiệu âm thanh), nhãn hiệu sẽ được thể hiện bằng cách gửi tệp âm thanh tái tạo âm thanh hoặc bằng cách thể hiện chính xác âm thanh trong ký hiệu âm nhạc;” 10

11. Tham khảo các mẫu nhãn hiệu âm thanh trên cơ sở dự liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) thì nhãn hiệu âm thanh sẽ được thể hiện bằng tệp âm thanh ở dạng tệp định dạng MP3 và phần mô tả bằng văn bản về nhãn hiệu đó.11 

12. Từ những tham khảo pháp luật nước ngoài như đã được trích dẫn từ đoạn 2 đến đoạn 11 nêu trên, thì có thể thấy rằng mọi âm thanh đều có thể thể hiện dưới dạng đồ họa (ví dụ như trên khuông nhạc hoặc hình ảnh sóng âm thanh). Tuy nhiên, điều thật sự quan trọng ở đây là dạng đồ họa để miêu tả âm thanh đó có thể hiện được rõ ràng, chính xác, đầy đủ, khách quan, dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ dàng lưu trữ và có thể tái tạo lại chính xác âm thanh được dùng để làm nhãn hiệu hay không? Chính vì thế việc quy định thêm vế “thể hiện được dưới dạng đồ họa” theo sau “dấu hiệu âm thanh” cho các dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 72 Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ 2021 là có nên được coi là cần thiết và bắt buộc hay không?. Theo tác giả chỉ nên quy định “dấu hiệu âm thanh” ở Khoản 1 Điều 72 Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ 2021 hoặc quy định việc “thể hiện được dưới dạng đồ họa” theo sau “dấu hiệu âm thanh” chỉ nên là phương án lựa chọn của người nộp đơn chứ không phải là yêu cầu bắt buộc?

Hay nói cách khác, theo tác giả, đối với “dấu hiệu âm thanh” – một dấu hiệu không thể được nhận biết được bằng thị giác – thì điều cần thiết ở đây là nên đưa ra các quy định về hình thức để thể hiện nhãn hiệu âm thanh đó (tương tự như mẫu nhãn hiệu đối với nhãn hiệu có thể nhận biết được bằng thị giác). Tham khảo các khuyến nghị của WIPO và các quy định của pháp luật được trích dẫn ở trên thì “nhãn hiệu âm thanh” nên có bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh cấu thành nhãn hiệu, mô tả bằng văn bản về âm thanh đó, tệp âm thanh (nên là tệp âm thanh điện tử dưới dạng tệp MP3 hoặc .WAV) hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các hình thức nêu trên để đảm bảo đúng bản chất của việc đăng ký nhãn hiệu âm thanh, là nhãn hiệu đúng như người nộp đơn mong muốn./.

***********************************************
Ghi chú:
(1) Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP).
(2) World Intellectual Property Organization Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, New Types of Marks SCT/16/2, 01/09/2006, trang 8-9.
(3) World Intellectual Property Organization Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Non-Traditional Marks – Key Learnings SCT/18/2, 31/10/2007, trang 5-6.
(4) World Intellectual Property Organization Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Representation of Non-Traditional Marks Areas of Convergence WIPO/STrad/INF/3 05/05/2009, trang 4.
(5) Committee on WIPO Standards (CWS) (24/03/2016), Status Report on The Preparation of Recommendations for the Electronic Management of Sound Marks and Motion or Multimedia Marks for Adoption as WIPO Standard(s) CWS/4/10, 18/03/2014, trang 2.
(6) The Committee on WIPO Standards (CWS) (24/03/2016), Standard ST.68 recommendations for the electronic management of sound marks, Handbook on industrial property information and documentation, trang: 3.68.1- 3.68.2.
(7) The Committee on WIPO Standards (CWS) (24/03/2016), Annex Standards - ST.68 Good and Bad Practices of Electronic Management of Sound Marks, Handbook on industrial property information and documentation, trang: 3.68.3.
(8) Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (Asean), Quy chế chung về thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu, trang 29-30.
(9) Irish Statutory Instruments, Trade Marks (Amendment) Rules S.I. No. 562/2018, http://www.bailii.org/ie/legis/num_reg/2018/0560.html, ngày truy cập 16/08/2021, Điều 5.(h).
(10) Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions); Deichmann v EUIPO (EU trade mark - Judgment) [2019] EUECJ C-223/18P (06 June 2019), http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C22318P.html, ngày truy cập 16/08/2021, đoạn 5.
(11) United States Patent and Trademark Office, https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=5394152&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch, ngày truy cập 16/08/2021.

Vietthink News
Cập nhật: 18/10/2021
Lượt xem:3436