Ngày 13/09/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương...
Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế, nhu cầu về dịch vụ pháp lý có sự khởi sắc một cách rõ rệt....
Ngày 17/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (“Nghị định 146”). Một trong những điểm nổi bật đáng chú ý của Nghị định 146 đó...
Ngày 15/10/2018, Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH 2014 và Luật ATVSLĐ 2015 về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Nghị Định 143”). Việc ban...
Liên quan đến sửa đổi quy định về tuổi tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu về Việt Nam, hiện đang tồn tại hai quan điểm trái ngược nhau
Quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng ngay từ khi ban hành đã gặp phải sự phản đối của dư luận, đặc biệt là...
Kiểu dáng công nghiệp, theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp...
Ngày 01/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng (“Nghị định 92”)
Ngày 25/9/2018, Chính phủ Cộng hoa Malawi (“Malawi”) đã gửi văn kiện tới Tổng giám đốc của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Thế giới (“WIPO”) đề nghị gia nhập hệ thống Madrid. Với việc gửi văn kiện này, Malawi đã trở thành thành viên thứ...
Ngày 23/8/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp (“Nghị định 108”). Việc ban hành Nghị định 108 được kỳ...