Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã được thông qua. Luật này có hiệu lực sẽ tạo nền tảng pháp lý cơ bản và quan trọng trong việc thiết lập cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án; khắc...
Luật Nhãn hiệu mới của Cộng hòa Liên bang Myanmar sẽ chính thức được thực thi từ ngày 01/10/2020 sau hơn một năm được thông qua. 
Công ty Luật TNHH Vietthink thông báo: Để tăng cường đội ngũ luật sư nhằm đáp ứng yêu cầu tư vấn cho các tập đoàn, công ty đa quốc gia, Công ty Luật Vietthink cần tuyển bổ sung vị trí Luật sư tư vấn.
Cùng với ưu đãi đầu tư, bảo đảm đầu tư là chính sách quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực. Ngày 18/6/2020, Quốc hội Khóa 14 đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 với nhiều quy định, chính sách mới...
Công ty Luật TNHH Vietthink trân trọng thông báo: Để tăng cường đội ngũ luật sư nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng, năm 2020, Công ty Luật Vietthink đang cần tuyển bổ sung vị trí Trợ lý luật sư, cụ thể như...
Nghị định 68/2020/NĐ-CP đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, nhất là những doanh nghiệp có vốn mỏng, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn...
Để tăng cường đội ngũ luật sư nhằm đáp ứng yêu cầu tư vấn cho khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tại khu vực phía Nam, Công ty Luật TNHH Vietthink cần tuyển bổ sung vị trí Luật sư tư vấn làm việc tại Chi nhánh...
Cùng với ưu đãi đầu tư, bảo đảm đầu tư là chính sách quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư. Ngày 18/6/2020 vừa qua, Quốc hội Khóa 14 đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 với rất nhiều quy...
Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Ngày 29/5/2020 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Thông tư chính thức có hiệu lực...