Hoạt động xúc tiến đầu tư cần phải bao hàm tổng thể mọi hành động, công cụ để thu hút thành công và khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư, được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục bởi các cơ quan quản lý nhà nước về đầu...
M&A đang trở thành xu hướng đầu tư toàn cầu và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, khởi sắc từ năm 2013 và gia tăng mạnh mẽ 2 năm trở lại đây. Dự đoán năm 2016 và những năm tiếp theo, cùng sự ra đời của Hiệp định Đối tác xuyên Thái...
Với việc tư vấn thành công hàng chục thương vụ mua bán dự án bất động sản trong năm 2015, Vietthink đã ghi dấu ấn ngoạn mục về tư vấn  M&A bất động sản, trở thành hãng luật đi tiên phong trong lĩnh vực này ở Việt Nam.