Các vướng mắc gặp phải khi góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất dự án.
Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản có mong muốn dùng quyền sử dụng đất của dự án đó để góp vốn vào một doanh nghiệp khác và chuyển nhượng dự án đầu tư cho doanh nghiệp được góp vốn. Vậy giải pháp nào để doanh nghiệp thực hiện các hoạt động này khi pháp luật hiện nay vẫn chưa quy định một cách rõ ràng.