Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Cơ quan sở hữu trí tuệ Philippines (“IPOPHL”) yêu cầu thêm điều kiện mới khi gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định của Luật SHTT Philippines, khi một nhãn hiệu được bảo hộ, hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm kể từ ngày đăng ký. Đơn gia hạn có thể được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hoặc nộp muộn, trong vòng 6 tháng sau ngày hết hạn với điều kiện phải nộp thêm phí.
Ngoài ra, theo quy định trước đây, để duy trì hiệu lực của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu phải có các lần nộp Tuyên bố về việc thực tế sử dụng  nhãn hiệu đã đăng ký tại Philippines (“DAU”), cụ thể là:
(i) DAU đầu tiên được nộp cho IPOPHL tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng ba (03) năm kể từ ngày nộp đơn;
(ii) DAU thứ hai được nộp cho IPOPHL tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng một (01) năm trong năm thứ sáu (06) kể từ ngày đăng ký; và
(iii) DAU tiếp theo được nộp cho IPOPHL tại bất kì thời điểm nào trong vòng (01) năm, sau năm thứ năm (05) của mỗi lần gia hạn.
Ngày 01/8/2017, Thông tư ghi nhớ số IPOPHL MC No. 17-010 về các quy tắc và quy định về nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại hoặc bao vì chứa nhãn hiệu bắt đầu có hiệu lực tại Philippines. Theo Điều 204 của Thông tư ghi nhớ này, chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký cần phải nộp thêm một DAU nữa, cụ thể là:
(iv) DAU được nộp tại bất kì thời điểm nào trong vòng (01) năm kể từ ngày gia hạn hiệu lực.
Quy định mới nêu trên chỉ được áp dụng cho tất cả các nhãn hiệu đã được đăng ký với thời hạn phải gia hạn rơi vào ngày 01/1/2017 trở đi, không phân biệt ngày nộp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực.
Việc nộp DAU theo quy định thứ (iv) nêu trên là một điều kiện để duy trì hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký tại Philippines. Trong trường hợp các DAU nêu trên không được nộp đúng thời hạn, các nhãn hiệu đã đăng ký sẽ bị loại bỏ ra khỏi danh sách các nhãn hiệu đã đăng ký và sẽ bị coi là không còn hiệu lực tại Philippines.
Vietthink News
Cập nhật: 16/08/2017
Lượt xem:1316