Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn đăng ký quyền bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tại các quốc gia trên thế giới

1. Nộp đơn thông qua hệ thống đăng ký quốc tế
 • Hướng dẫn nộp đơn thông qua hệ thống đăng ký quốc tế
2. Nộp đơn đăng ký trực tiếp thông qua cơ quan sở hữu trí tuệ của từng quốc gia

2.1. Thủ tục đăng ký tại Nhật Bản

2.2 Thủ tục đăng ký tại Hàn Quốc
2.3 Thủ tục đăng ký tại Lào
2.4 Thủ tục đăng ký tại Cambodia
2.5 Thủ tục đăng ký tại Myanmar
2.6 Thủ tục đăng ký tại Brunei
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei
2.7 Thủ tục đăng ký tại Thái Lan
2.8 Thủ tục đăng ký tại Malaysia
2.9 Thủ tục đăng ký tại Indonesia
2.10 Thủ tục đăng ký tại Liên minh Châu Âu
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Liên minh Châu Âu
 • Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Liên minh Châu Âu
 • Thủ tục đăng ký sáng chế tại Liên minh Châu Âu
2.11 Thủ tục đăng ký tại Vương quốc Anh
2.12 Thủ tục đăng ký tại Cộng hòa Pháp
2.13 Thủ tục đăng ký tại Đài Loan
2.14 Thủ tục đăng ký tại Singapore
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Singapore
 • Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Singapore
 • Thủ tục đăng ký sáng chế tại Singapore
2.15 Thủ tục đăng ký tại Brazil
2.16 Thủ tục đăng ký tại Mỹ
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
 • Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Mỹ
 • Thủ tục đăng ký sáng chế tại Mỹ
2.17 Thủ tục đăng ký tại Hong Kong
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hong Kong
 • Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hong Kong
 • Thủ tục đăng ký sáng chế tại Hong Kong
2.18 Thủ tục đăng ký tai Trung Quốc
2.19 Thủ tục đăng ký tại Philipines
2.20 Thủ tục đăng ký tại UAE
Cập nhật: 19/08/2017
Lượt xem:3571