Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Quy định mới về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
Điểm mới đầu tiên của Thông tư đó là việc sửa đổi điều kiện miễn, giảm tiền lãi quá hạn thanh toán, phí, tiền phạt vi phạm của các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt. Cụ thể, VAMC sẽ xem xét, giảm một phần hoặc miễn toàn bộ tiền lãi quá hạn thanh toán, phí, tiền phạt vi phạm mà khách hàng vay chưa trả của khoản nợ xấu khi khách hàng vay đã hoàn trả toàn bộ nợ gốc của tất cả các khoản nợ xấu hoặc đáp ứng các điều kiện như khách hàng vay hợp tác với Công ty Quản lý tài sản, tổ chức tín dụng được ủy quyền; Việc miễn, giảm tiền lãi quá hạn thanh toán, phí, tiền phạt vi phạm của khoản nợ xấu góp phần giúp khách hàng vay giảm bớt khó khăn tài chính hoặc phục hồi sản xuất kinh doanh; Khách hàng vay có phương án trả nợ khả thi hoặc phương án cơ cấu lại tài chính khả thi để trả nợ. Trước đây, trong trường hợp này, khách hàng còn phải đáp ứng thêm điều kiện: Trả nợ ngay hoặc cam kết trả nợ trong vòng 60 ngày tối thiểu 5% số dư nợ gốc vay chưa trả tại thời điểm xem xét miễn, giảm lãi phạt, phí, lãi vay đã quá hạn thanh toán. Như vậy với quy định mới có phần “mở” này có thể giúp cho cả hai bên có thể làm việc với nhau dễ dàng hơn, góp phần đạt hiệu quả cao nhất trong mục tiêu thu hôig tối đa khoản nợ.
Thông tư 09/2017/TT-NHNN còn bổ sung quy định về việc bán nợ xấu được mua theo giá trị thị trường. Trong đó, cho phép VAMC được lựa chọn, quyết định và chịu trách nhiệm bán các khoản nợ xấu được mua theo giá thị trường theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ; phương thức đấu giá hoặc phương thức cạnh tranh.
Một điểm đáng chú ý là Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện các khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá thị trường, trong đó quy định cụ thể điều kiện các khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường đối với: Khoản nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Khoản nợ xấu quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 42/2017/QH14.
Thông tư số 09/2017/TT-NHNN sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2017
Vietthink News

Cập nhật: 01/10/2018
Lượt xem:15648