Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn lựa chọn lĩnh vực, địa bàn và hình thức đầu tư ở nước ngoài

  • Tư vấn lựa chọn lĩnh vực, địa bàn thực hiện dự án đầu tư ở nước sở tại
  • Tư vấn các hình thức, phương thức đầu tư theo pháp luật của pháp luật nước sở tại
  • Tư vấn các quy định của pháp luật và chính sách hiện hành của Việt Nam và của nước sở tại liên quan dự án đầu tư ra nước ngoài
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, ký các biên bản ghi nhớ, cam kết về đầu tư tại nước ngoài
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lập dự án và các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật nước sở tại
  • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh, xin phê duyệt dự án đầu tư và cấp phép đầu tư theo quy định của pháp luật nước sở tại.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:4996