Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài

  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lập dự án đầu tư ra nước ngoài
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư dự án đầu tư ra nước ngoài
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục có liên quan đến đầu tư ra nước ngoài như: mở tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng, xin chấp thuận của ngân hàng nhà nước về việc cho phép sử dụng tài khoản giao dịch ngoại tệ để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài…
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin các giấy phép liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư ở nước ngoài…
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5330