Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn thủ tục triển khai dự án đầu tư ở nước ngoài

  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin giấy phép xây dựng
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc báo các tiến độ triển khai dự án đầu tư ra nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thủ tục huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp dự án; chuyển nhượng, chuyển giao dự án đầu tư ra nước ngoài
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ra nước ngoài
  •  Tư vấn các vấn đề pháp lý khác trong quá trình triển khai dự án.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:4821