Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn thủ tục đầu tư

  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin phê duyệt dự án
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư dự án
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng (đối với dự án phải giải phóng mặt bằng
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin giấy phép xây dựng
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xin ưu đãi đầu tư (xin miễn, giảm tiền thuê đất, xin miễn, giảm các loại thuế, v.v…)
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:3172