Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn thủ tục triển khai dự án

  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ thi công dự án
  • Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quản trị, điều hành dự án đầu tưTư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm đối tác hợp tác thực hiện dự án
  • Tư vấn các hình thức liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và phương thức, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư  phù hợp với quy định của pháp luật
  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận liên doanh liên kết, hợp tác để thực hiện dự án đầu tư
  • Tư vấn các hình thức, phương thức huy động vốn để thực hiện dự án
  • Tư vấn các hình thức và hồ sơ bán hàng (đối với dự án bất động sảnTư vấn các vấn đề pháp lý khác trong quá trình triển khai dự án
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:2700