Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018

Ngày 20/6/2017, với tỷ lệ 88,39% số các đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua toàn bộ nội dung của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (gọi tắt là Bộ luật hình sự sửa đổi 2017). 

Theo Bộ Luật sửa đổi vừa được thông qua, Quốc hội đã bổ sung 2 tội phạm mới là Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp(Điều 217a) và Tội hành vi vi phạm Luật an toàn thực phẩm (Điều 317). Việc bổ sung hai tội phạm nêu trên là phù hợp với thực tế xã hội khi trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ lợi dụng kinh doanh đa cấp vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho hàng chục nghìn người, gây bức xúc trong xã hội cũng như vấn nạn về chất lượng thực phẩm đang rất nổi cộm.
 
(Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 - Nguồn: Quochoi.vn)
Liên quan đến quy định về tố giác tội phạm của người bào chữa đang được quan tâm trên nhiều diễn đàn, hội thảo thời gian vừa quan, quy định này đã được điều chỉnh lại theo hướng thu hẹp trách nhiệm hình sự của người bào chữa trong việc tố giác tội phạm. Cụ thể, người bào chữa được miễn trách nhiệm hình sự đốivới việc không tố giác tội phạm, trừ những trường hợp tội phạm thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia (quy định tại chương VIII) hoặc các tội phạm thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng (có khung hình phạt tù cao nhất từ 15 năm trở lên, chung thân, tử hình). Việc không hoàn toàn miễn trách nhiệm hình sự cho người bào chữa (luật sư) trong quá trình hành nghề có thể chưa làm hài lòng các luật sư đang hành nghề, tuy nhiên, quy định này nêu cao trách nhiệm công dân, đặc biệt là những người hiểu và nắm rõ luật pháp, trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; đảm bảo sự an toàn, trật tự của xã hội.   

Ngoài ra, so với Bộ luật hình sự 2015, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi tới đủ 16 tuổi đã được thu hẹp. Bộ luật hình sự 2015 đã quy định trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên ở độ tuổi này cả trong trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng đối với Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Tội hiếp dâm và Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp, cũng như xem xét  bảo đảm tính nhất quán trong chính sách hình sự, phù hợp với Công ước về quyền trẻ em, Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 đã thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự; theo đó, người từ đủ 14 tuổi tới đủ 16 chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Theo dự kiến, Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, sau 18 tháng hoãn thi hành.

Vietthink News./.Cập nhật: 27/06/2017
Lượt xem:4882