Bạo lực gia đình – Từ sự lệch lạc trong tư tưởng đến các hành vi phạm tội nguy hiểm
Đề cao sự quan trọng của vấn nạn bạo lực gia đình, Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), sửa đổi, bổ sung nội dung 42 điều, xây dựng mới 17 điều, bỏ 3 điều; tăng 16 điều so với Luật hiện hành. Tại phiên họp thứ 10, ngày 16/4/2022 & 14/6/2022, UB Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc này.