Nghị quyết về Tổ chức phiên tòa trực tuyến được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can, bị cáo, đương sự và các cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng và bảo đảm hoạt động tư pháp không bị chậm trễ, kịp tời trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Mới đây, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 33/2021/QH15 về Tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
123