Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn đăng ký quyền bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

1. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
2. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

3. Bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

4. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
5. Bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp
6. Bảo hộ bí mật kinh doanh
7. Bảo hộ tên thương mại
8. Phản đối/khiếu nại/chấm dứt hiệu lực/hủy bỏ hiệu lực đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ
9. Bảo hộ quyền tác giả
10. Bảo hộ giống cây trồng
11. Bảo hộ tên miền


Cập nhật: 24/02/2021
Lượt xem:3318