Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Kể từ ngày 10/10/2018, Chính Phủ sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung đăng ký doanh nghiệp đáng chú ý

Ngày 23/8/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp (“Nghị định 108”). Việc ban hành Nghị định 108 được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa hơn thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp, phù hợp với định hướng, mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp của Nhà nước, nhất quán với chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách hành chính công, kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng trong thời gian qua.

Nghị định 108 sửa đổi, bổ sung một số nội dung đăng ký doanh nghiệp đáng chú ý sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Khoản 1 Điều 1 Nghị định 108 quy định, đối với giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu. Việc không yêu cầu doanh nghiệp đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là phù hợp với nguyên tắc tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của thông tin nêu trong hồ sơ đăng ký như trước đó đã được quy định tại Điều 4 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. 
Quy định mới này của Nghị định 108 đã khắc phục được tình trạng Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do doanh nghiệp không đóng dấu trong thời gian qua, theo đó với quy định hiện nay, việc đóng dấu hay không sẽ được trao quyền chủ động về phía doanh nghiệp mà không đặt ra rào cản pháp lý nào.

Thứ hai, việc ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực
Quy định mới này đã tạo cơ sở pháp lý cụ thể để đảm bảo việc áp dụng được thống nhất tại các Cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba, Nghị định 108 đã hướng dẫn việc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với trường hợp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh
Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác được quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

Về trình tự, thủ tục, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nghị định 108 cũng đã bổ sung các quy định hướng dẫn chi tiết đối với trường hợp: đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài Khoản đăng ký kinh doanh/sử dụng chữ ký số công cộng, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,..

Nghị định 108 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.

Vietthink News!

Cập nhật: 02/10/2018
Lượt xem:1438