Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Vietthink tài trợ và đồng chủ trì Hội thảo khoa học pháp lý về bảo vệ môi trường

Ngày 16/8/2019 tại Hà Nội, Công ty Luật Vietthink sẽ phối hợp cùng Viện Pháp luật và Kinh tế ASEAN (IALE) đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những rào cản pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh”. Vietthink đồng thời cũng là đơn vị tài trợ cho Hội thảo.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu cấp bộ về “Những vấn đề pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” do Bộ Tư pháp giao nhiệm vụ và do nhóm chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật về môi trường thực hiện. Chủ nhiệm Đề tài là GS. TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Pháp luật và Kinh tế ASEAN.Hội thảo sẽ quy tụ các chuyên gia trực tiếp tham gia nghiên cứu Đề tài cùng hơn 60 chuyên gia, nhà khoa học đến từ các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước. Tại đây, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ tập trung phân tích làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nhận diện và chỉ ra những rào cản pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các kiến nghị, đề xuất tháo gỡ nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả pháp luật về bảo vệ môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới. Những vấn đề trọng tâm được đề cập tại Hội thảo gồm: (1) Nhận diện và phân tích các thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong các hoạt động của doanh nghiệp gây ra từ góc độ xác định trách nhiệm bồi thường; (2) Các căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong các hoạt động của doanh nghiệp gây ra; mức độ và phạm vi bồi thường thiệt hại; (3) Các nguyên tắc phổ biến của pháp luật các nước, pháp luật Việt Nam trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong các hoạt động của doanh nghiệp gây ra; (4) Nhận diện một số bất cập của pháp luật Việt Nam về xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiêm môi trường trong các hoạt động của doanh nghiệp gây ra.

Kết quả thu được từ Hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện và làm sâu sắc hơn nội dung Đề tài “Những vấn đề pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”. Đồng thời, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Vietthink là hãng luật tiên phong trong lĩnh vực tư vấn các dự án về xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Vietthink cũng luôn đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua việc tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cộng đồng xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Vietthink News.

Cập nhật: 26/08/2019
Lượt xem:1342