Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự

  • Tư vấn cho đương sự về điều kiện, trình tự thủ tục thi hành án các bản án, quyết định của tòa án, Hội đồng xử lý cạnh tranh và Trọng tài thương mại (gọi chung là bản án) đã có hiệu lực pháp luật, thời hiệu thi hành và phí thi hành án dân sự
  • Tư vấn, hỗ trợ đương sự yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật hoặc tạm hoãn, đình chỉ thi hành án
  • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong quá trình làm việc với cơ quan thi hành án dân sự việc tổ chức thi hành tự nguyện, cưỡng chế thi hành bản án, thu hồi, quản lý bán đấu giá tài sản thi hành án và/hoặc xử lý tài sản thi hành án
  • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc khiếu nại các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, bao gồm cả các quyết định về các biện pháp bảo đảm thi hành án
  • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan/cán bộ thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành, người bị thi hành án.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:10353